ป่วยโรคร้ายกี่ครั้งก็ยังสู้ไหว

เชื่อว่าหากใครก็ตามเจอว่าคนที่เรารักป่วยเป็นโรคร้ายแรง คงเครียดกันทั้งครอบครัว และสิ่งที่ตามมาคือภาระหนักในหลายด้านทั้งค่ารักษาพยาบาล การดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงการเสียโอกาสและรายได้


เพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุม โดยเฉพาะประกันโรคร้ายแรง จึงเป็นทางออกที่ช่วยลดภาระต่างๆ เหล่านี้ได้ การทำประกันโรคร้ายแรงไว้ก็เหมือนกับการที่เรามีห่วงยางมาช่วยพยุงไม่ให้จมน้ำ ช่วยลดภาระ ลดความเครียดของครอบครัวที่ต้องมาดูแลเราในยามเจ็บป่วย ถือเป็นการคุ้มครองดูแลแบบ 2 ต่อ คือ ดูแลครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลของตัวเราเองหากกลายเป็นผู้ป่วย และยังดูแลจิตใจคนที่เรารักได้อีกด้วย

ขอแนะนำประกันโรคร้ายแรง AIA Multi-Pay CI โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ หากเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงหลายครั้ง เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย* แถมเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และได้รับยกเว้นเบี้ยประกันภัยทันที แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองยาวนานไปจนถึงสูงสุดที่อายุ 99 ปี เพราะเราเข้าใจดีว่าผู้ป่วยต้องการทั้ง “กำลังใจ” และ “กำลังทรัพย์” ในการรักษาตัว ย้ำให้ชัด ๆ กันอีกครั้ง ว่า AIA Multi-pay CI คุ้มครองครอบคลุมอะไรบ้าง

  • เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวม 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย*
  • เคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง** โดยจะหักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)
  • ครอบคลุม 6 กลุ่มโรคร้ายแรง ทั้ง 62 โรค/การรักษา
  • ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่า***

อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกด้านล่างเพื่อติดต่อตัวแทน AIA เลย

 

*รับผลประโยชน์ โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 6 ครั้ง
**3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน
*** ไม่จ่ายเบี้ยทิ้งเสียเปล่าเพราะมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์