บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19

 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19

LONG COVID คือ อาการหลงเหลือที่พบหลังผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจจะมีอาการตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป

•เหนื่อยล้า หายใจติดขัด เจ็บหน้าอก

•เจ็บข้อต่อ ปวดกล้ามเนื้อ

•อาการไอ มีไข้

•นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน

•การรับรู้กลิ่นและรับรสเปลี่ยนไป

•อาการท้องร่วง

พิเศษ! สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ได้รับสิทธิพิเศษ บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ทุกระดับ และมีอาการ LONG COVID สามารถใช้ “บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19" ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2565

โดยจะได้รับการสนับสนุนดูแล ฟื้นฟู จากทีมแพทย์พยาบาลส่วนตัวสำหรับคุณเท่านั้น จนกลับสู่สภาวะปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน!

บริการดังกล่าวครอบคลุม
การดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
การสนับสนุนดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วย
การสนับสนุนการจัดการโรคประจำตัว (ที่เข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิ Medix)
การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Medix โทร. 02 026 8717
บริการพิเศษถาม-ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโควิด 19 ที่ E-mail: covid19-thailand@medix-asia.com

รายละเอียดเกี่ยวกับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล คลิก https://www.aia.co.th/th/help-support/Medix.html


#AIAThailand #Medix #บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล #PersonalMedicalCaseManagement #PMCM

หมายเหตุ: บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 จะให้บริการโดย Medix  ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอ ที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Medix ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุกิจใดๆ ของ Medix ความพยายามในการชักชวนให้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพโดย Medix ไม่ได้เป็นการขายหรือนำเสนอโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ และกลุ่มบริษัทเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพใดๆ ดังกล่าว  รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ ของเอกสิทธิ์ด้านการบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล เป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มเอไอเอและ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้