โรงพยาบาลแนะนำเพื่อประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในการดูแลกลุ่มโรคป่วยเล็กน้อยทั่วไป

 

  • ขั้นตอนในการเรียกร้องสินไหมแบบไม่ต้องสำรองจ่ายมีประสิทธิภาพและสะดวก
  • มีการร่วมมือกับ AIA อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าในขั้นตอนการจัดการสินไหม

หมายเหตุ 

(1) การจัดทำรายชื่อโรงพยาบาลแนะนำนี้ ไม่ใช่การจัดลำดับหรือรับรองความเชี่ยวชาญหรือมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลแต่อย่างใด โดยเอไอเอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล และเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อบริการด้านสุขภาพใดๆ 
(2) การจัดทำรายชื่อโรงพยาบาลแนะนำนี้ ไม่ใช่การยืนยันหรือรับรองการอนุมัติการเรียกร้องสินไหม โดยการพิจารณาสินไหมยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์และความจำเป็นทางการแพทย์
(3) ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สื่อสารภายในระหว่างบริษัทและตัวแทนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประกอบการเสนอขาย แสดง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายแก่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลอื่นๆ