บทความ

ความรับผิดชอบทางการเงินที่วัยกลางคนต้องวางแผน

ข้อดีของการทำประกัน วิกฤติวัยกลางคน Midlife Crisis Sandwich generation วางแผนเกษียณ ประกันมะเร็ง ประกันสุขภาพ ประกันผู้ป่วยนอก ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ ประกันเพื่อการศึกษาบุตร ประกันสุขภาพเด็ก ประกันเหมาจ่าย ประกันอุบัติเหตุ วางแผนการเงิน ประกันชีวิต ประกันโรคร้าย

 

ด้วยเหตุนี้เอง ช่วงชีวิตของคนวัยกลางคน โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จึงเป็นช่วงชีวิตที่ต้องรัดกุม ระมัดระวัง มีวินัยในการหารายได้ การใช้จ่าย และการเก็บออม โดยต้องไม่ประมาทกับชีวิต คิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ เพราะหากขาดการใส่ใจไปเพียงนิดเดียว ก็อาจสร้างปัญหาชีวิตและการเงินให้ครอบครัว แต่การวางแผนการเงินที่ดี จะช่วยให้เราผ่านชีวิตช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอน