บทความ - Good Health

ฝนตกยุงเยอะ ระวังไข้เลือดออก

 2 นาที
ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติม ไข้เลือดออก ฝนตก ยุงลาย Dengue Fever Dengue Virus

โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) มี 4 สายพันธุ์ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งโรคนี้พบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกโดยทั่วไปมักจะไม่รุนแรง แต่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้

และแม้ว่าจะเคยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อซ้ำได้ หากได้รับเชื้อต่างชนิดกัน


การป้องกันโรคไข้เลือดออก

เราสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้โดย ระวังอย่าให้ยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเฉพาะภาชนะที่มีน้ำขัง หากมีภาชนะเก็บน้ำ ให้ปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ถึงเราจะดูแลร่างกายและระวังตัวดีแค่ไหน แต่ความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยก็ยังเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก การทำประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยแบบครอบคลุม จะทำให้อุ่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและทันท่วงที โดยไม่ต้องกังวล


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค
รวบรวมข้อมูลโดย ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย 

ความคุ้มครองที่เราแนะนำ

หมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์