บทความ - Good Health

รู้ทันสัญญาณเตือน “Stroke” หรือโรคหลอดเลือดสมอง ทุกนาทีมีค่า สังเกตอาการด้วยวิธี F.A.S.T.

2 นาที
ประกันโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

• [F]ace : อาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว น้ำลายไหลออกจากมุมปากข้างที่ตก
• [A]rm : อาการอ่อนแรงของแขน-ขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย
• [S]peech : พูดลำบาก พูดติด ๆ ขัด ๆ พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก
• [T]ime : รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติ และรีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 4 ชั่วโมง หรือโทรสายด่วน 1669

นอกจากรู้จักวิธีสังเกตอาการตัวเองแล้ว ก็ควรมีทั้งประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงไว้ให้อุ่นใจ เพื่อรับการรักษาได้ทันท่วงที

แบบประกันที่เหมาะสม จริงควรครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล การชดเชยรายได้เมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ได้แก่

รวบรวมข้อมูล ฝ่ายประกันสุขภาพ เอไอเอ ประเทศไทย
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์