เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด

รายละเอียดสิทธิพิเศษ

ส่วนลด 150 บาท เมื่อมียอดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ขั้นต่ำตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป (ไม่รวม Service Charge และ VAT) ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 30 มิ.ย 66 สามารถใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ / ใบเสร็จ / เดือน สำหรับการรับประทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้าน (ไม่รวมค่าบริการเดลิเวอรี่) ทุกสาขา ยกเว้น สาขาระยอง จำกัดจำนวนทั้งหมด 500 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

•  รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ต่อพนักงานที่ แหลมเจริญซีฟู้ด ได้ทุกสาขา ยกเว้น สาขาระยอง

• รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่แหลมเจริญซีฟู้ด  ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด

•  การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) คลิก https://www.aia.co.th/th/health-wellness/aia-plus


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

•  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันใช้บริการเท่านั้น

• สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567

• 1 รหัส สามารถใช้ได้กับการใช้บริการ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ

• จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนทั้งหมด 2,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

• ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้ หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

• รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• สิทธิที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น

• กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

• กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu