อื่น ๆ
ปรับพฤติกรรมอย่างถูกวิธี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างยั่งยืน

และสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ 5 พฤติกรรมเสี่ยง ทั้ง การขาดออกกำลังกาย การกินอาหารหวาน มัน เค็ม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ตลอดจนมลภาวะทางอากาศ

เราเรียกข้อมูลสุขภาพเชิงลึกนี้ว่า 5576 นั่นคือ 5 ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้ นำไปสู่ 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาหตุการเสียชีวิตของคนไทยถึง 76% ตามข้อมูลในปี 2562

เอไอเอ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดังกล่าว โดยสนับสนุนให้สมาชิกของโครงการมีส่วนร่วมกับโครงการใน 4 สุขภาวะสำคัญ ได้แก่ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การดูแลสุขภาพจิตใจให้ดี และการวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค

จากสถิติล่าสุดพบว่า สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ มีค่าสุขภาพดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ใน 4 ค่าหลัก ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย ค่าความดันโลหิต ค่าไขมันในเลือด และค่าน้ำตาลในเลือด จึงเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าหากเราปรับพฤติกรรมทีละเล็กละน้อยในแต่ละวัน จะส่งผลเชิงสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ได้จริง

ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดเลย