แคมเปญ

ร่วมสนุกรับบัตรงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 4 ฟรี!

25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566

เพียงร่วมสนุก 2 ขั้นตอนระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบัตรเข้าร่วมงาน ประเภท 1 DAY TICKET รางวัลละ 2 ใบ ได้แก่

สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรหัสสำหรับจองคลาสล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

1. Anuchin (Vxxxxx1954)

2. Benja (Vxxxxx9333)

3. Boonchuay (Vxxxxx2109)

4. Boonsiri (Vxxxxx2984)

5. Chanakan (Vxxxxx6859)

6. Chayanit (Vxxxxx6085)

7. Chirapa (Vxxxxx0503)

8. Daojai (Vxxxxx6800)

9. Jindamanee (Vxxxxx5782)

10. Kanusaporn (Vxxxxx1946)

11. Kanyanach (Vxxxxx3599)

12. Keerati (Vxxxxx5932)

13. KORAKOD (Vxxxxx0854)

14. Napath (Vxxxxx1511)

15. Nidhi-vadi (Vxxxxx6884)

16. Nitaya (Vxxxxx5910)

17. ONARREE (Vxxxxx0204)

18. Panakan (Vxxxxx2877)

19. PANUMES (Vxxxxx4980)

20. Phan (Vxxxxx6410)

21. Poonpimol (Vxxxxx3201)

22. preecha (Vxxxxx8383)

23. Proundparin (Vxxxxx3336)

24. Ratchadaporn (Vxxxxx2056)

25. Sarayoot (Vxxxxx0981)

26. Saruntorn (Vxxxxx9503)

27. Sompoach (Vxxxxx2194)

28. Suriya (Vxxxxx8823)

29. Thara (Vxxxxx6122)

30. Voraphak (Vxxxxx1207)

31. Yuvadee (Vxxxxx2360)

32. กฤตยาภรณ์ (Vxxxxx2716)

33. กวิตา (Vxxxxx6488)

34. กวินทัต (Vxxxxx6598)

35. กวีรัตน์ (Vxxxxx9681)

36. กษิดิศ (Vxxxxx2680)

37. กันตภณ (Vxxxxx5322)

38. เกรียงไกร (Vxxxxx6402)

39. เกรียงศักดิ์ (Vxxxxx7127)

40. เกสสุดา (Vxxxxx4269)

41. เกียรติศักดิ์ (Vxxxxx5169)

42. ขวัญใจ (Vxxxxx2752)

43. คณัสนันท์ (Vxxxxx8382)

44. จรวย (Vxxxxx0536)

45. จรัสพร (Vxxxxx3508)

46. จอมพจน์ (Vxxxxx6661)

47. จักรพงศ์ (Vxxxxx8466)

48. จันทร์เพ็ญ (Vxxxxx7229)

49. จิตติศักดิ์ (Vxxxxx0507)

50. ฉัตรวิไล (Vxxxxx8842)

51. เฉลิมชัย (Vxxxxx4287)

52. ชนาภา (Vxxxxx4080)

53. ชนิตา (Vxxxxx2512)

54. ชนินทร์ (Vxxxxx3804)

55. ชยุต (Vxxxxx4379)

56. ชัยโรจน์ (Vxxxxx2818)

57. ชื่นบุญ (Vxxxxx0510)

58. ณัชชารีย์ (Vxxxxx1059)

59. ณัฏฐ์ชิสา (Vxxxxx0086)

60. ณัฐพร (Vxxxxx4579)

61. ณัฐรดา (Vxxxxx6770)

62. ณิชชิศา (Vxxxxx2153)

63. ดลรวีย์ (Vxxxxx5994)

64. ดวงหทัย (Vxxxxx8679)

65. ตระหนัก (Vxxxxx0584)

66. ติณณ์ (Vxxxxx2934)

67. ธนกร (Vxxxxx3911)

68. ธนาคม (Vxxxxx2461)

69. ธนาณัติ (Vxxxxx2409)

70. ธฤต (Vxxxxx5905)

71. ธวัชชัย (Vxxxxx2525)

72. นคร (Vxxxxx9597)

73. นลินภัสร์ (Vxxxxx7726)

74. นวลจันทร์ (Vxxxxx5438)

75. นันทวัน (Vxxxxx1938)

76. นางโสพิศ (Vxxxxx1822)

77. นิธิวัชร์ (Vxxxxx9053)

78. นิวิฐ (Vxxxxx6591)

79. ปรเมษฐ์ (Vxxxxx0656)

80. ประชา (Vxxxxx3091)

81. ประพันธ์ (Vxxxxx2496)

82. ประสงค์ (Vxxxxx9273)

83. ปริวัณย์ (Vxxxxx1771)

84. ปรียาภัทร์ (Vxxxxx5933)

85. พงษ์ศิริ (Vxxxxx2649)

86. พจน์ (Vxxxxx6402)

87. พลัฏฐ์ (Vxxxxx2181)

88. พัชรนันท์ (Vxxxxx6165)

89. พัชราวัลย์ (Vxxxxx2713)

90. พัชรินทร์ (Vxxxxx7402)

91. พัชรี (Vxxxxx5456)

92. พัสภร (Vxxxxx5325)

93. พิชชา (Vxxxxx3818)

94. ภคมน (Vxxxxx6711)

95. ภัทร์ธิรา (Vxxxxx4852)

96. ภาคภูมิ (Vxxxxx1365)

97. ภาวัต (Vxxxxx2337)

98. มณฑารักษ์ (Vxxxxx4025)

99. มณีรัตน์ (Vxxxxx6518)

100. มธุรส (Vxxxxx6931)

101. มนัสสิทธิ์ (Vxxxxx6894)

102. ยุวดี (Vxxxxx2794)

103. ละออทิพย์ (Vxxxxx3360)

104. ลาวัณย์ (Vxxxxx2644)

105. วนิดา (Vxxxxx4323)

106. วรรณา (Vxxxxx1670)

107. วัชรพงศ์ (Vxxxxx2403)

108. วัชรินทร์ (Vxxxxx0015)

109. วัชรินทร์ (Vxxxxx9932)

110. วัฒนา (Vxxxxx1206)

111. วารุณี (Vxxxxx9284)

112. วิชยากร (Vxxxxx0833)

113. วิโรจน์ (Vxxxxx2338)

114. วิสรรค์ตรา (Vxxxxx2742)

115. ศกุนตา (Vxxxxx0196)

116. ศดานันท์ (Vxxxxx4729)

117. ศรียุพา (Vxxxxx8717)

118. ศิริพร (Vxxxxx2475)

119. สถาพร (Vxxxxx1850)

120. สรัญญา (Vxxxxx0348)

121. สรัลชนา (Vxxxxx1849)

122. สอางทิพย์ (Vxxxxx2620)

123. สานุพันธุ์ (Vxxxxx8461)

124. สาวิตรี (Vxxxxx7345)

125. สำราญ (Vxxxxx3530)

126. สิริ (Vxxxxx4427)

127. สิริกัลย์ (Vxxxxx9688)

128. สิริพร (Vxxxxx0110)

129. สิริพร (Vxxxxx7694)

130. สุดารัตน์ (Vxxxxx0330)

131. สุเทพ (Vxxxxx4213)

132. สุเทพ (Vxxxxx7992)

133. สุนันดา (Vxxxxx3346)

134. สุริสา (Vxxxxx2121)

135. สุวรรณี (Vxxxxx6198)

136. หัสดี (Vxxxxx2842)

137. อณัญญา (Vxxxxx7271)

138. อภิกัลยา (Vxxxxx6621)

139. อมรรัตน์ (Vxxxxx2140)

140. อรวรรณ (Vxxxxx4587)

141. อรวรรณ (Vxxxxx5869)

142. อัครเดช (Vxxxxx8985)

143. อังสนา (Vxxxxx6109)

144. อัญชนา (Vxxxxx9110)

145. อาณากร (Vxxxxx8403)

146. อาทิตย์ (Vxxxxx6986)

147. อุษณิษา (Vxxxxx5062)

148. อุษา (Vxxxxx5103)

149. เอกนรินทร์ (Vxxxxx3449)

150. เอกรินทร์ (Vxxxxx9458)

 

ตารางคลาสกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566


กติกาและเงื่อนไข

  • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 4 เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสเท่านั้น   โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิก 150 ท่านแรกที่ลงทะเบียนและทำแบบประเมินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+
  • สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรหัสสำหรับจองคลาสล่วงหน้าทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั้งนี้ แต่ละคลาสรับผู้ร่วมคลาสจำนวนจำกัด และมอบสิทธิตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนจองคลาสก่อน โดยเงื่อนไขการลงทะเบียนจองคลาส เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด
  • กรุณาสวมใส่ชุดกีฬา และนำเสื่อโยคะของท่านมาเอง
  •  กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
  • เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านหน้ากิจกรรมนี้
  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards