คุณสุขภาพดีแค่ไหน?

ตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมการทานอาหารและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ค้นหาอายุสุขภาพของคุณ พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ด้วยการทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณสุขภาพดีแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA+ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณสุขภาพดีแค่ไหน?"