คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?

ตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

การออกกำลังกายเป็นอีกสิ่งที่สำคัญของการมีสุขภาพดี ทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA+ รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?"