โปรโมชัน
รับของขวัญพิเศษฉลองการเปิดตัวแบบประกันใหม่ AIA CI ProCare
25 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

พร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้และรับความคุ้มเพิ่มอีก 2 ต่อ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 18 ปีขึ้นไป

🎁 ต่อที่ 1: เลือกรับ AIA Vitality Welcome Gift ส่วนลดร้านค้าที่คุณชื่นชอบมูลค่า 100 บาทได้ 1 รางวัล เมื่อทำแบบประเมินออนไลน์ครบ 6 แบบภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ

🎁 ต่อที่ 2: รับตั๋วหนังในเครือเอส เอฟ ฟรี 2 ใบและ Popcorn Mini Set เมื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการและขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

 อุ่นใจจากโรคร้ายแรง พร้อมชื่นใจไปกับของขวัญฉ่ำ ๆ ได้แล้ววันนี้

*ตามอายุรับประกันภัยของแบบประกัน AIA CI ProCare


กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ:

  • แคมเปญนี้สำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ AIA CI ProCare (จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท) จำนวน 400 ท่านแรก ที่สมัครและนำส่งใบคำขอเอาประกันชีวิตตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 มีการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกแบบรายปีเต็มจำนวน และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

  • เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ผ่านช่องทางตัวแทน และงวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีเท่านั้น

  • ไม่จำกัดอายุผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับของขวัญแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler จากแคมเปญนี้

  • บริษัทจะจัดส่งบันทึกสลักหลังถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับของขวัญไปยังที่อยู่ตามกรมธรรม์เล่มล่าสุด

  • บริษัทจะจัดส่ง แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ AIA Vitality Crystal Tumbler ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดแคมเปญ ผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่ง ตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้ในกรมธรรม์เล่มล่าสุด

  • สงวนสิทธิ์ในการรับของขวัญจากแคมเปญนี้ จำนวน 1 ชิ้นในแต่ละชนิดของขวัญ ต่อ ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

  • รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของขวัญเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards