แคมเปญ
เอาใจคนรักการชมภาพยนตร์ด้วย “Health Check Movie Gift Set” เพียงตรวจสุขภาพเบื้องต้นและขอรับคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ครบ 4 รายการ พิเศษสำหรับสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

3 ขั้นตอนเพื่อร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 โดยรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ดัชนีมวลร่างกาย ระดับความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล และ ระดับกลูโคส (น้ำตาลในเลือด)

ส่งเอกสารผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการและได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ภายใน 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกที่ได้รับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปแล้วในปีสมาชิกเดียวกันแต่ไม่อยู่ในระยะเวลาแคมเปญ จะไม่ได้รับของรางวัลจากแคมเปญนี้

โดยของรางวัลจะส่งผ่านทางอีเมลสมาชิกในวันอังคารถัดไปหลังจากสมาชิกส่งผลตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั้งนี้ ทีมงานจะเริ่มจัดส่งของรางวัลรอบแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 กิฟต์เซ็ต 1 ชุดประกอบด้วย

 • บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จำนวน 2 ที่นั่ง

 • Popcorn Mini Set 1 ชุด ประกอบด้วย Popcorn mini size ขนาด 46 ออนซ์ และซอฟต์ดริงก์ (1 อย่าง เลือกรับระหว่าง โค้กกระป๋อง 325 มล. หรือ น้ำดื่ม 550 มล.)

ของรางวัลสุดปังขนาดนี้ ตรวจสุขภาพให้ครบ 4 รายการแล้วร่วมกิจกรรมเลย!


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ยังคงสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ร่วมกิจกรรมและวันที่ได้รับของรางวัล

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ต้องทำการตรวจสุขภาพและขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ และได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น และวันที่ทำการตรวจจะต้องอยู่ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกที่ได้รับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปแล้วในปีสมาชิกเดียวกันแต่ไม่อยู่ในระยะเวลาแคมเปญ จะไม่ได้รับของรางวัลจากแคมเปญนี้

 • จำกัดการรับของรางวัลจากแคมเปญการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ครบ 4 รายการทั้งแคมเปญนี้และแคมเปญอื่นๆ 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

 • จำกัดการรับ คะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับของรางวัลจากแคมเปญนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกส่งข้อมูลเพื่อขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการตามเงื่อนไขการรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับของรางวัลผ่านทางอีเมลสมาชิกตามช่วงเวลา ดังนี้

ขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันที่
ได้รับของรางวัลผ่านทางอีเมลสมาชิกภายในวันที่
1 – 30 เมษายน 2567
2 พฤษภาคม 2567
1 – 5 พฤษภาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567
6 – 12 พฤษภาคม 2567
14 พฤษภาคม 2567
13 – 19 พฤษภาคม 2567
21 พฤษภาคม 2567
20 – 26 พฤษภาคม 2567
28 พฤษภาคม 2567
27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567
4 มิถุนายน 2567
3 – 9 มิถุนายน 2567
11 มิถุนายน 2567
10 – 16 มิถุนายน 2567
18 มิถุนายน 2567
17 – 23 มิถุนายน 2567
25 มิถุนายน 2567
24 – 30 มิถุนายน 2567
2 กรกฎาคม 2567
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

 • ของรางวัลใช้เพื่อแลกรับสิทธิ ชมภาพยนตร์ โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, เว็บไชต์ และแอปพลิเคชัน SF Cinema

 • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ภายในวันเท่านั้น กรณีสำรองที่นั่งข้ามวันจะไม่สามารถใช้ได้

 • บัตร 1 ใบมีมูลค่าเพื่อการแลกบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง

 • ในกรณีที่บัตรชมภาพยนตร์มีมูลค่าเกินกว่าที่นั่ง Deluxe Seat สามารถเพิ่มเงินเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่ง Premium Seat, Prime Seat และภาพยนตร์ระบบ 3 มิติได้

 • สำหรับภาพยนตร์ที่มีการปรับราคา จะต้องเพิ่มเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และห้ามนำไปใช้เพื่อการจำหน่าย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้งานบัตรชมภาพยนตร์

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

เงื่อนไขการใช้คูปองแลกรับ Popcorn Mini Set

 • คูปอง 1 ใบแลกรับฟรี “Popcorn Mini Set” 1 ชุด ประกอบด้วย Popcorn mini size ขนาด 46 ออนซ์ และซอฟต์ดริงก์ (1 อย่าง เลือกรับระหว่าง โค้กกระป๋อง 325 มล. หรือ น้ำดื่ม 550 มล.)

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ EMPRIVE CINECLUB ,SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

 • กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ