ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

สะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 6,000 คะแนนต่อปีสมาชิก จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และรับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก เมื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบทั้ง 4 รายการ

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสม่ำเสมอช่วยให้ทราบว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไร ควรดูแลด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายแรงในอนาคตได้ ตรวจสุขภาพแล้วสามารถขอรับคะแนนจากการส่งผลการตรวจสุขภาพได้สูงสุด 6,000 คะแนนไวทัลลิตี้ต่อปีสมาชิก และรับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก เมื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบทั้ง 4 รายการ

การตรวจสุขภาพเบื้องต้น มี 4 รายการ ได้แก่
- ดัชนีมวลร่างกาย (และเส้นรอบพุง)
- ความดันโลหิต
- ระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส)
- คอเรสเตอรอลรวม
คะแนน รับ 750 คะแนนต่อรายการตรวจ และ รับเพิ่ม 750 คะแนนต่อรายการตรวจ เมื่อผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมสูงสุด 6,000 คะแนนต่อปีสมาชิก
คะแนนพิเศษ รับเพิ่ม 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก เมื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบทั้ง 4 รายการ โดยระบบจะลงคะแนนให้สมาชิกโดยอัตโนมัติ  
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 1 ครั้งต่อปีสมาชิก หากผลตรวจรายการใดไม่อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงคุณดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น ก็สามารถนำผลตรวจที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจากการตรวจครั้งใหม่ มาขอรับคะแนนให้ครบ 6,000 คะแนนได้
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ผลการตรวจสุขภาพ ระบุรายการที่ตรวจ สถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-นามสกุลสมาชิก

สถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยสมาชิกสามารถรับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รายละเอียด

ร้านบู๊ทส์ รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี 3 รายการ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด ดูสาขาบู๊ทส์
สถานพยาบาลทั่วไป

วิธีขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น