แคมเปญ
ลุ้นรับฟิตบิทพร้อมรับคะแนนพิเศษ 100 คะแนนไวทัลลิตี้ เพียงทำแบบประเมินความกังวลที่มีต่อโควิด-19
1 ก.พ. - 30 เม.ย. 64

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Fitbit Charge 4 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 1. คุณ พรรณเพ็ญ ว.

 2. คุณ สุพรรณี ล.

3 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อลุ้นรับ Fitbit และ คะแนนพิเศษ

1. คลิกทำแบบทดสอบและร่วมตอบคำถามลุ้นรับฟิตบิท
2. กรอกหมายเลขสมาชิก เปิดแอปพลิเคชัน > บัตรสมาชิก
3. รับ 100 คะแนนไวทัลลิตี้ ไม่ว่าผลการประเมินจะอยู่ระดับใด และรับสิทธิลุ้นรับฟิตบิท

 

หมายเหตุ แบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัสโควิด-19 ฉบับนี้ พัฒนาขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความกังวลต่อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและหาวิธีลดความกังวลอย่างเหมาะสม โดยไม่ใช่การวินิจฉัยหรือบ่งบอกว่ามีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดปกติทางจิตแต่อย่างใด

ขอขอบคุณข้อมูล “แบบคัดกรองความกังวลต่อโควิด-19” จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น

 • สมาชิกผู้ร่วมทำแบบประเมินความกังวลที่มีต่อโควิด-19 ครบ 5 ข้อ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. จะได้รับ 100 คะแนนไวทัลลิตี้  ในหมวดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบ โดยคะแนนจะปรากฎในหน้ารายงานคะแนนสะสมในหมวด “อื่น ๆ” ลงวันที่เข้าร่วมกิจกรรม และจำกัดรับสูงสุด 500 คะแนนไวทัลลิตี้ต่อปีสมาชิก

 • สมาชิกจะได้รับคะแนนจากแคมเปญนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 6 รอบ ดังนี้

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 15 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 9 เมษายน 2564

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

  • ตอบคำถามระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 รับคะแนนภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

 • จำกัดการร่วมกิจกรรมแคมเปญพิเศษ แบบทดสอบความกังวลที่มีต่อโควิด-19 1 ครั้งต่อ 1 ท่านสมาชิกเท่านั้น

 • ประกาศผลผู้ได้รับ Fitbit Charge 4 จำนวน 2 รางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่หน้าเว็บไซต์นี้ โดยเจ้าหน้าที่จะส่ง SMS ถึงสมาชิกที่ได้รับรางวัลผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้แก่เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อยืนยันที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ กรณีของรางวัลไม่ถึงผู้รับ สูญหาย หรือไปรษณีย์นำส่งไม่สำเร็จ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม  การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฎในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบคะแนนไวทัลลิตี้ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้

 • เอไอเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด