แคมเปญ
ประกาศสำคัญ สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส
1 ต.ค. 2564

A)    สมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส ปัจจุบัน และสมาชิกที่ทำสัญญาใหม่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  1. รับส่วนลดค่าสมาชิกรายปี 10% สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอ็คเซส พริวิเลจ หรือ 50% สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ วีคเอนด์ พริวิเลจ

  2. สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอ็คเซส พริวิเลจ สมาชิกจะได้รับเงินคืนรายเดือนตามสถานะไวทัลลิตี้ สูงสุด 30% ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รวมถึงกรณีที่สมาชิกหยุดพักสัญญาชั่วคราวด้วยตนเอง (freeze account) และกรณีที่ฟิตเนสปิดให้บริการ เช่น ปิดตามมาตรการของรัฐ

  3. เงินคืนจะถูกคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ (หรือวันทำการถัดไปหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้

  • สถานะแพลทินัม รับเงินคืน 30%

  • สถานะโกลด์ รับเงินคืน 20%

  • สถานะซิลเวอร์ รับเงินคืน 10%

B)    สมาชิกทำสัญญาฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  1. รับส่วนลดค่าสมาชิกรายปี 10% สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ ฟูล แอ็คเซส พริวิเลจ หรือ 50% สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ วีคเอนด์ พริวิเลจ

  2. ไม่ได้รับเงินคืนรายเดือนตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

กรณีหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2565 แล้ว สมาชิกยังมีสัญญากับฟิตเนส เฟิรส์ท หรือเซเลบริตี้ ฟิตเนสอยู่ สมาชิกจะได้รับส่วนลดค่าสมาชิกรายเดือนตามแพ็กเกจเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ได้สมัครไว้จนกว่าจะครบกำหนดของสัญญาสมาชิกฟิตเนส แต่สมาชิกจะไม่ได้รับเงินคืนรายเดือนในทุกกรณี

เตรียมพบกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รูปแบบใหม่ ที่ปรับให้สมาชิกสนุกกับการดูแลสุขภาพได้มากขึ้น และเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เร็ว ๆ นี้


คำถามพบบ่อย
Q: สมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส ยังคงได้รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการเข้าใช้บริการหรือไม่
A:
 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สามารถรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการใช้บริการที่สาขาของฟิตเนส เฟิรส์ท และเซเลบริตี้ ฟิตเนส ไม่ว่าจะสมัครด้วยสัญญาฟิตเนสแพ็กเกจใดก็ตาม เพียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฟิตเนสดำเนินการผูกบัญชีสมาชิก โดยจะได้รับสูงสุด 100 คะแนน/วัน (สูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก เมื่อรวมกับกิจกรรมที่สามารถสะสมคะแนนออกกำลังกายอื่น ๆ)


Q: สมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท แพ็กเกจอื่น ๆ ยังคงได้รับส่วนลดค่าสมาชิกตามเดิมหรือไม่
A:
 สมาชิกฟิตเนส เฟิรส์ท ที่สมัครแพ็กเกจอื่น ๆ ของเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะยังคงได้รับส่วนลดตามเดิมตามที่ระบุในสัญญาของฟิตเนส เฟิรส์ท เช่น ส่วนลด 50% สำหรับแพ็กเกจเอไอเอ วีคเอนด์ พริวิเลจ


Q: หากหยุดพักสัญญาฟิตเนสชั่วคราวด้วยตนเอง หรือทางฟิตเนสมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว เช่น ปิดตามคำสั่งของภาครัฐเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 จะส่งผลให้วันครบอายุสัญญาสมาชิกขยายระยะเวลาออกไปหรือไม่ และมีผลกับเงินคืนตามสถานะไวทัลลิตี้อย่างไรบ้าง
A:
 การหยุดพักสัญญา (freeze account) จากทั้ง 2 กรณี จะส่งผลให้ระยะเวลาของสัญญาราย 12 เดือนขยายเวลาออกไปตามระยะเวลาที่พักสัญญา เมื่อพ้นกำหนด 31 ตุลาคม 2565 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ทำสัญญาฟิตเนส เฟิรส์ท แพ็กเกจฟูล แอ็คเซส พริวิเลจ และเซเลบริตี้ ฟิตเนส จะได้รับส่วนลดค่าสมาชิก 10% เท่านั้น (ไม่ได้รับเงินคืนตามสถานะไวทัลลิตี้)