อื่น ๆ
อัปเดตสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
1 พ.ย. 2566
 • ไม่จำกัดจำนวนคืนที่เข้าพัก

 • ไม่จำกัดประเภทห้องพักที่ร่วมรายการ (จากเดิมจำกัดเฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ดหรือเทียบเท่า) 

 • สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามสถานะสูงสุด 25% สูงสุด 600 บาทต่อการจอง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 2,400 บาท สำหรับ 4 การจองต่อปีสมาชิก ตามรายละเอียดดังนี้  

สถานะ เงินคืนตามสถานะ เงินคืนสูงสุดต่อการจอง (จำกัด 4 การจองต่อปีสมาชิก)
บรอนซ์ 10% 200 บาท
ซิลเวอร์ 15% 300 บาท
โกลด์ 20% 400 บาท
แพลทินัม 25% 600 บาท

ทั้งนี้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ทำการจองห้องพัก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์เดิม โดยสมาชิกจะต้องมีวันเข้าพักและส่งเอกสารขอรับเงินคืนผ่านทางอีเมล th.aiavitality@aia.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น หากเข้าพักหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์ใหม่ทุกกรณี

กรณีจองห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์ใหม่ทุกกรณี


เงื่อนไขสิทธิประโยชน์เงินคืนค่าโรงแรมที่พักตามสถานะ:

 • สมาชิกต้องมีสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในขณะที่ทำการจองที่พักและรับเงินคืน

 • สิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด สมาชิกสามารถจองที่พักโดยตรงกับโรงแรมผู้ให้บริการ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการจองที่พัก และมีอีเมลหรือเอกสารยืนยันการจองออกให้ ณ วันที่จอง

 • จำกัดเงินคืนสูงสุด 4 ครั้งต่อปีสมาชิก สูงสุด 600 บาทต่อครั้ง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 2,400 บาท สำหรับ 4 ใบเสร็จรับเงินต่อปีสมาชิก

 • สมาชิกที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้ต้องมีชื่อเป็นผู้เข้าพัก และส่งเอกสารขอรับเงินคืนภายใน 30 วันหลังเช็คเอาท์ โดยจำกัด 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 ห้อง ต่อ 1 การจอง ต่อ 1 สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสเท่านั้น และให้สิทธิสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสที่ส่งเอกสารครบถ้วนก่อนเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ใบเสร็จซ้ำได้)

 • เงินคืนจะถูกโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับ AIAPAY ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยเงินคืนจะคำนวณจากสถานะไวทัลลิตี้ของคุณ ณ วันที่จองที่พัก (ไม่ใช่วันที่เข้าพักหรือวันที่ขอรับเงินคืน) โดยไม่รวม ภาษีที่พัก เซอร์วิสชาร์จ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น ๆ และค่าที่พักส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการจองที่พัก

 • ที่พักบางแห่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขบังคับจ่าย (supplementary charges, compulsory charges) ในกรณีเข้าพักช่วงเวลาพิเศษ เช่น ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ หรือวันหยุดต่อเนื่อง รวมถึงค่าธรรมเนียมพิเศษ เช่น resort fees, facility fees, amenity fees หรือ destination fees ที่อาจมีการเรียกเก็บเมื่อเข้าพักในบางประเทศ  ซึ่งคุณจะไม่ได้รับเงินคืนจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโรงแรมผู้ให้บริการ

 • กรณียกเลิกการจองและไม่ได้เข้าพัก สมาชิกไม่สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์เงินคืนนี้ได้

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์นี้

 • สงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เอไอเอ จำกัด และบริษัทในเครือ ไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards