อื่น ๆ
อัปเดตสิทธิประโยชน์เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทราเวล รีวอร์ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
1 พ.ย. 2566
  • ไม่จำกัดจำนวนคืนที่เข้าพัก

  • ไม่จำกัดประเภทห้องพักที่ร่วมรายการ (จากเดิมจำกัดเฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ดหรือเทียบเท่า) 

  • สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามสถานะสูงสุด 25% สูงสุด 600 บาทต่อการจอง ต่อใบเสร็จรับเงิน รวมสูงสุด 2,400 บาท สำหรับ 4 การจองต่อปีสมาชิก ตามรายละเอียดดังนี้  

สถานะ เงินคืนตามสถานะ เงินคืนสูงสุดต่อการจอง (จำกัด 4 การจองต่อปีสมาชิก)
บรอนซ์ 10% 200 บาท
ซิลเวอร์ 15% 300 บาท
โกลด์ 20% 400 บาท
แพลทินัม 25% 600 บาท

ทั้งนี้สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ที่ทำการจองห้องพัก ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์เดิม โดยสมาชิกจะต้องมีวันเข้าพักและส่งเอกสารขอรับเงินคืนผ่านทางอีเมล th.aiavitality@aia.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น หากเข้าพักหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์ใหม่ทุกกรณี

กรณีจองห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใต้สิทธิประโยชน์ใหม่ทุกกรณี