บริจาคโลหิต

รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 200 คะแนน/ปีสมาชิกจากการบริจาคโลหิต

รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 200 คะแนน/ปีสมาชิกจากการบริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ มีความสุขจากการเป็นผู้ให้ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 200 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 100 คะแนนต่อครั้ง สูงสุด 200 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 3 เดือน

 

ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

เอกสาร ภาพบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หรือ ภาพใบสมัครผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาล ที่เจ้าหน้าที่ลงชื่อตรวจสอบแล้ว

สถานที่บริจาคโลหิต

  • สภากาชาดไทย
  • ศูนย์บริจาคโลหิต หรือโรงพยาบาลที่สะดวก

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการบริจาคโลหิต


เอกสารสำหรับการขอรับคะแนน