ตรวจสุขภาพฟัน

รับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/ปีสมาชิกจากการตรวจสุขภาพฟัน

ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อฟันที่แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงโรคร้าย พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

คะแนน รับ 1,000 คะแนน
ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพฟัน 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
    ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการที่รับบริการ เช่น ตรวจสุขภาพฟันหรือขูดหินปูน สถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-นามสกุลสมาชิก

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพฟัน