ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

รับสูงสุด 1,500 คะแนน/วัน จากการร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งคราวช่วยเพิ่มไฟในการออกกำลังกายให้คุณได้ อย่าลืมเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้จัดที่ได้มาตรฐาน และส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณเพื่อขอรับคะแน

คะแนน รับสูงสุด 1,500 คะแนน/ วันจากการร่วมอีเวนต์ออกกำลังกาย เช่น  งานวิ่ง งานปั่น ไตรกีฬา รวมถึงกิจกรรม Virtual Run โดยขอรับคะแนนได้สูงสุด 1 ครั้งต่อ 1 กิจกรรม
ขอรับคะแนนภายใน 30 วัน

วิธีขอรับคะแนนจากการร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

รายละเอียดกิจกรรมออกกำลังกายที่สามารถเข้าร่วมและขอรับคะแนนได้

ระยะทางวิ่ง คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
5-9 กม. 150 คะแนน
10-21 กม. 450 คะแนน
21.1-42.1 กม. 900 คะแนน
42.2 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทางวิ่งเทรล คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
5-9 กม. 150 คะแนน
10 - 19 กม. 450 คะแนน
20 - 29 กม. 900 คะแนน
30 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทางเดิน คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
4 - 9 กม. 100 คะแนน
10 - 14 กม. 150 คะแนน
15 - 29 กม. 450 คะแนน
30 - 49 กม. 900 คะแนน
50 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทางปั่น คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
15  - 24 กม. 150 คะแนน
25 - 49 กม. 450 คะแนน
50 - 99 กม. 900 คะแนน
100 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทางปั่น คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
10 - 24 กม. 150 คะแนน
25 - 49 กม. 450 คะแนน
50 - 74 กม. 900 คะแนน
75 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทาง คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
14 - 25.74 กม. 150 คะแนน
25.75  - 51.4 กม. 900 คะแนน
51.5 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทาง คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
14 - 20.74 กม. 150 คะแนน
20.75 - 39 กม. 450 คะแนน
40 - 59 กม. 900 คะแนน
60 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทาง คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
สปรินท์ 450 คะแนน
โอลิมปิค 900 คะแนน

ระยะทางว่ายน้ำ คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
0.6 - 2.4 กม. 150 คะแนน
2.5 - 4.9 กม. 450 คะแนน
5 - 7.9 กม. 900 คะแนน
8 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน

ระยะทางเดิน คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
10 - 24 กม. 450 คะแนน
25 - 44 กม. 900 คะแนน
45 กม. หรือมากกว่า 1,500 คะแนน
ข้อควรทราบ:
คุณจะได้รับคะแนนจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน และรับสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก จากกิจกรรมออกกำลังกาย ดังนี้
(1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
(2) อกกำลังกายที่ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ (รับ 100 คะแนน/วัน) หรือ
(3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน) หรือ
(4) เข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ของพาร์ทเนอร์ที่ร่วมโครงการ  (รับ 50 คะแนน/วัน จำกัด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก)