ตรวจสอบคะแนนและสถานะ

คะแนนยิ่งมาก สถานะยิ่งสูง สิทธิประโยชน์ยิ่งเพิ่มมากขึ้น สมาชิกตรวจสอบคะแนนและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+

สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะได้รับคะแนนเมื่อทำกิจกรรมดูแลสุขภาพ เช่น ทำแบบประเมินออนไลน์ ออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพ เมื่อสะสมคะแนนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สมาชิกจะสามารถเลื่อนสถานะไวทัลลิตี้ให้สูงขึ้นได้ โดยคะแนนยิ่งมาก สถานะยิ่งสูง สิทธิประโยชน์ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

   ปีสมาชิก จะเริ่มต้นเมื่อเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณสามารถตรวจสอบวันสิ้นสุดปีสมาชิกได้ที่แถบด้านบนหน้าแรกในเมนูเอไอเอ ไวทัลลิตี้ และบนบัตรสมาชิกของคุณ
คะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะเริ่มต้นที่ 0 คะแนน เมื่อเริ่มต้นปีสมาชิกใหม่ และจะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อทำกิจกรรมดูแลสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ พลัส
สถานะไวทัลลิตี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีสมาชิก ขึ้นอยู่กับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่สะสมได้ระหว่างปีสมาชิก โดยสถานะไวทัลลิตี้จะใช้เพื่ออ้างอิงในการรับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น ส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ เงินคืนค่าสมาชิกฟิตเนส เงินคืนค่าโรงแรมที่พักสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เป็นต้น ทั้งนี้ สถานะไวทัลลิตี้ในปีก่อนหน้าจะเป็นสถานะเริ่มต้นสำหรับรับสิทธิประโยชน์ในปีสมาชิกใหม่

คะแนนและสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้

วิธีตรวจสอบคะแนน สถานะ และวันสิ้นสุดปีสมาชิก

ข้อควรรู้:
• คะแนนในหน้าประวัติคะแนน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประเมินสุขภาพ ภารกิจ และกิจกรรม (คะแนนออกกำลังกาย) สามารถคลิกที่วงรีสีน้ำเงินเพื่อเลือกดูรายละเอียดการสะสมคะแนนในแต่ละหมวด
• คะแนนสูงสุดในหมวดประเมินสุขภาพ และภารกิจ ของสมาชิกอาจไม่เท่ากันโดยขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และค่าสุขภาพของสมาชิก
• หากสมาชิกพบคำว่า "ปฎิเสธ" ในหน้าประวัติคะแนน สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนจาก 4 เหตุผลหลัก ดังนี้
    1. สะสมคะแนนครบจำนวนครั้งสูงสุดสำหรับกิจกรรมนั้นแล้ว เช่น รับคะแนนจากรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบแล้ว
    2. ได้รับคะแนนในหมวดนั้นครบจำนวนสูงสุดแล้ว เช่น สะสมคะแนนออกกำลังกายครบ 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิกแล้ว รับคะแนนจากการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพครบ 400 คะแนนต่อเดือนแล้ว หรือทำภารกิจท้าทายตนเองครบ 500 คะแนนต่อปีสมาชิกแล้ว เป็นต้น
    3. ได้รับคะแนนจากกิจกรรมออกกำลังกายที่ให้คะแนนสูงสุดในวันเดียวกันแล้ว เช่น ได้รับ 100 คะแนนจากอัตราการเต้นของหัวใจแล้ว จึงไม่ได้รับคะแนนจากก้าวเดิน/ ความเร็ว/ ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ เป็นต้น
    4. ยังไม่ถึงเวลารับคะแนนจากกิจกรรมนี้อีกครั้ง เช่น ทำแบบประเมินออนไลน์ก่อนครบกำหนด 6 เดือนจากวันที่ได้รับคะแนนครั้งแรก เป็นต้น