ภารกิจท้าทายตนเอง

รับภารกิจท้าทายตนเองผ่านแอป AIA+ และรับคะแนนไวทัลลิตี้เมื่อพิชิตภารกิจสำเร็จ

รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 500 คะแนน/ปีสมาชิกจากการทำภารกิจท้าทายตนเองให้สำเร็จ

ปรับไลฟ์สไตล์ทีละนิดเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการรับภารกิจท้าทายตนเองผ่านแอป AIA+ และรับคะแนนไวทัลลิตี้เมื่อพิชิตภารกิจสำเร็จ

ภารกิจท้าทายตนเอง สมาชิกสามารถรับภารกิจเพื่อสุขภาพดีได้หลาย ๆ ภารกิจพร้อม ๆ กัน ประกอบด้วย

 • ภารกิจปรับพฤติกรรม กดรับภารกิจ และส่งผลลัพธ์เมื่อครบระยะเวลาภารกิจด้วยตนเอง
  • งดของหวาน 7 วัน
  • งดใช้อุปกรณ์ดิจิตอลระหว่างมื้อค่ำ 7 วัน
  • ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลง 30 วัน
 • ภารกิจออกกำลังกาย กดรับภารกิจ เชื่อมต่อแอปหรืออุปกรณ์สุขภาพที่รองรับการออกกำลังกายกับแอป AIA+ และบันทึกการออกกำลังกายตามภารกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการออกกำลังกายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนออกกำลังกาย เช่น ออกกำลังกายโดยมีอัตราเต้นของหัวใจเฉลี่ย 60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเป็นเวลา 30 นาทีต่อเนื่อง เป็นต้น
  • เดิน/วิ่ง 5 กม. ภายใน 56 วัน
  • เดิน/วิ่ง 10 กม. ภายใน 42 วัน
  • ออกกำลังกาย 5 วัน/สัปดาห์
คะแนน รับ 50 คะแนน เมื่อพิชิตภารกิจสำเร็จ 1 ครั้ง รวมสูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

วิธีรับภารกิจท้าทายตนเองเพื่อรับคะแนนไวทัลลิตี้