สมาชิกทุกประเภท

วิธีรับสิทธิประโยชน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • Teladoc Health เป็นบริษัทที่มีความเป็นอิสระจากเอไอเอ เอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Teladoc Health ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ของ Teladoc Health ความพยายามในการชักชวนให้ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพโดย Teladoc Health ไม่ได้เป็นการขายหรือนำเสนอโดยเอไอเอ เอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพใด ๆ ดังกล่าว 

 • บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management Services) เป็นสิทธิพิเศษที่เอไอเอมอบให้กับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่มีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายเดี่ยว ที่มีผลบังคับ และคงสถานะโกลด์หรือแพลทินัม ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ เอไอเอและ Teladoc Health จะเป็นผู้ประเมินสิทธิในการรับบริการ โดยสิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอไอเอ และ Teladoc Health กำหนด

 • การตรวจ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยาบางรายการที่แนะนำโดย Teladoc Health อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์หรือสัญญาประกันภัยของเอไอเอ โปรดตรวจสอบความคุ้มครองในสัญญาประกันภัยของท่านกับเอไอเอก่อนตกลงรับการรักษา

 • เอไอเอจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยไปยัง Teladoc Health ในการรับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับบริการ (Enrolment Form) กับ Teladoc Health แล้วเท่านั้น

 • โปรดติดต่อ Teladoc Health เพื่อขอทราบรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับขอบเขตของการให้บริการ

 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/health-services/pmcm

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

 

เกี่ยวกับ Teladoc Health

Teladoc Health เป็นผู้นำในการให้บริการดูแลแบบ Virtual care มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลก กว่า 50,000 คน ครอบคลุม 450 สาขาย่อยเฉพาะทาง บริการจัดการผู้ป่วยรายบุคคลโดย Teladoc Health ครอบคลุม 28 กลุ่มอาการเจ็บป่วย ได้แก่

 1. อาการเจ็บป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องเคยได้รับการตรวจและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ราย

 2. โรคมะเร็ง

 3. โรคระบบประสาท

 4. โรคหูคอจมูก (ENT)

 5. โรคตา/ สภาวะที่เกี่ยวกับตา

 6. โรคหัวใจและหลอดเลือด

 7. โรคทางเดินหายใจ

 8. โรคทางเดินอาหาร

 9. โรคตับ

 10. โรคไต

 11. สภาวะเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ

 12. โรคต่อมไร้ท่อ

 13. สภาวะเกี่ยวกับกระดูก

 14. โรคเลือด

 15. โรคเมตาบอลิก

 16. โรครูมาติก/ โรคภูมิคุ้มกัน

 17. โรคติดเชื้อ รวมทั้ง HIV/ AIDS

 18. การผ่าตัดเสริมสวยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์

 19. สภาวะหรือหัตถการที่สัมพันธ์กับการมีบุตร

 20. สภาวะทางนรีเวช

 21. โรคทางเพศสัมพันธ์/ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 22. สภาวะในเด็ก

 23. โรคอ้วน

 24. ระยะพักฟื้น/ ฟื้นฟูสมรรถภาพของโรคหลอดเลือดสมอง

 25. ระยะพักฟื้น/ ฟื้นฟูสมรรถภาพของภาวะไฟไหม้น้ำร้อนลวก

 26. สภาวะทางการแพทย์ในสาขาทันตกรรม

 27. พยาธิสภาพที่เป็นร่วมกัน และ

 28. สภาวะทางการแพทย์ทุกชนิดนอกเหนือจากที่อยู่ในรายการที่เป็นข้อยกเว้นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะต้องมีสถานะโกลด์หรือแพลทินัม และมีแบบประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ รายเดี่ยว ณ วันที่รับบริการ

หมายเหตุ: เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการรับบริการ ผู้ที่มีสิทธิต้องเคยได้รับการตรวจและปรึกษาด้านการแพทย์กับแพทย์มาก่อนอย่างน้อยหนึ่งคน โดยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการแพทย์นั้น