เอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส


เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ทั่วไป


ประเภทสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

 • The Goal Getter (แบบยืดหยุ่น/ Flexi membership): ออกกำลังกายได้ทุกคลับไม่จำกัดครั้ง

 • The Once A-Weeker (แบบไลท์/ Lite membership): ออกกำลังกายได้ทุกคลับ จำกัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 • Online (แบบออนไลน์): เข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์และชมไลฟ์ได้ฟรี แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง

วิธีรับสิทธิประโยชน์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนลดและเงินคืน

 • สมาชิกต้องเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ หรือเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ณ วันที่ทำสัญญาเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ในวันที่เรียกเก็บค่าสมาชิก และวันที่รับเงินคืนตามสถานะ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้สามารถรับสิทธิประโยชน์ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ได้สูงสุดเพียง 1 สิทธิ์ และสูงสุด 1 ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาเดียวกัน หากสมาชิกทำผิดเงื่อนไข เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์สัญญาสมาชิกฟิตเนสฉบับที่ทำขึ้นก่อนเพียงฉบับเดียวจนกว่าสัญญาฉบับนั้นจะสิ้นสุดลง

 • ส่วนลดและเงินคืนตามสถานะใช้ได้เฉพาะกับการทำสัญญาใหม่กับเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ภายใต้สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยคุณต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสัญญาฟิตเนสด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

 • สิทธิประโยชน์เงินคืน 10% สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ทุกสถานะ ในช่วง 6 เดือนแรกของการเป็นสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อบุคคล จะเริ่มนับจากเดือนที่คุณสมัครสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ โดยไม่คำนึงถึงวันที่สมัคร เช่น สมัครสมาชิกวันที่ 25 มกราคม ระยะเวลา 6 เดือนแรกจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน

 • กรณีพักสัญญาการเป็นสมาชิกของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สิทธิประโยชน์เงินคืน 10% สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ทุกสถานะ ในช่วง 6 เดือนแรกจะสิ้นสุดทันที

 • เงินคืนตามสถานะคำนวณจากสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ 25 และค่าสมาชิก (ก่อน VAT) ของเดือนที่มีสิทธิ์ โดยจะโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ AIAPAY ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หรือวันทำการถัดไป)

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายสิทธิประโยชน์นี้

 • หากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณมีการปรับเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป คุณจะได้รับส่วนลดเท่ากับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แบบทั่วไป และสิทธิประโยชน์เงินคืนจะสิ้นสุดลงทันที

 • หากสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้หรือสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัสของคุณไม่มีผลบังคับใช้ สิทธิส่วนลดและเงินคืนจะสิ้นสุดลงทันที 

สำหรับสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเดิม:

 • กรณีที่คุณมีสัญญาเวอร์จิ้น แอ็คทีฟอื่นที่มีผลบังคับใช้อยู่ คุณต้องรอให้ครบระยะเวลาผูกพันสิ้นสุดลงก่อนจึงสามารถเปลี่ยนมาใช้สิทธิประโยชน์ของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับคะแนนจากการออกกำลังกายได้ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ฟิตเนส พร้อมแสดงบัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ คุณจะเริ่มได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ในวันถัดจากวันที่ผูกข้อมูลบัญชีสมาชิก

สะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • รับ 100 คะแนนทุกวันที่คุณออกกำลังกายที่ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้บริการกี่ครั้งในแต่ละวัน

 • สะสมคะแนนจากการออกกำลังกายสูงสุด 15,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยคุณจะได้รับคะแนนจากกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวันเพียง 1 กิจกรรม  ดังนี้
    (1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (2) ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน)
    (4) ออกกำลังกายออนไลน์กับฟิตเนสพาร์ทเนอร์ (สูงสุด 50 คะแนน/วัน และสูงสุด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก) 

 • คุณจะได้รับคะแนนไวทัลลิตี้ในวันทำการถัดจากวันที่เข้าใช้บริการฟิตเนส

 • กรณีผิดเงื่อนไขการชำระค่าสมาชิก เช่น ฟิตเนสไม่สามารถเรียกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หากคุณได้รับผ่อนผันให้เข้าใช้บริการ คุณจะไม่ได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards