รับบริการประเมินสมรรถภาพร่างกายได้ฟรี 1 ครั้งต่อปีสมาชิกที่ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ทุกแห่งที่ร่วมโครงการ (แม้คุณจะไม่ใช่สมาชิกฟิตเนส) เพื่อรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 1,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

การประเมินสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย
• การทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย
• การวัดดัชนีมวลกาย
• การวัดความดันโลหิต
• การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันร่างกาย
คะแนน รับทันที 750 คะแนน เมื่อเข้ารับการทดสอบ และรับเพิ่ม 750 คะแนน เมื่อผลรวมคะแนนผ่านเกณฑ์การทดสอบ รวมสูงสุด 1,500 คะแนน และหากคุณยังไม่ได้รับการตรวจวัดดัชนีมวลกายหรือการวัดความดันโลหิตในรอบปีสมาชิก คุณสามารถส่งหลักฐานขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้น  เพื่อรับสูงสุด 3,000 คะแนนอีกด้วย
ความถี่ในการรับคะแนน 1 ครั้งต่อปีสมาชิก
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ผลการประเมินสมรรถภาพร่างกายที่ได้รับจากฟิตเนสที่เข้าทำการทดสอบ ระบุวันที่ ชื่อ-สกุลสมาชิก และผลการประเมิน

3 ขั้นตอนเพื่อรับคะแนนจากการประเมินสมรรถภาพร่างกาย

ฟิตเนสพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีขอรับคะแนนจากการประเมินสมรรถภาพร่างกาย