Paolo Hospital

รับส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ เพียง 1,290 บาท จากปกติ 5,400 บาท ณ โรงพยาบาลเปาโล ทุกสาขา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0 2271 7088 ต่อ 11380
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร.02-363-2000 ต่อ 2310 - 2311
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 02-514-4141 ต่อ 3111
 • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111 ต่อ 1201
 • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000 ต่อ 113
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-1500-900 ต่อ 5129

รับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService โฉมใหม่! คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสส่วนลดที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่จุดบริการเท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสบนภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันเข้ารับบริการเท่านั้น     
 • 1 รหัส สำหรับการรับบริการ 1 ครั้ง เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 1 วัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
 • โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0 2271 7088 ต่อ 11380
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร.0 2363 2000 ต่อ 2310 - 2311
 • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 โทร. 0 2514 4141 ต่อ 3111
 • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 0 2577 8111 ต่อ 1201
 • โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 0 2818 9000 ต่อ 113
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 0 2150 0900 ต่อ 5129

 

 • กรณีใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และคูปองส่วนลดอื่น ๆ ของทางโรงพยาบาลได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้โดยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิการได้รับรหัสที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ

 

รายละเอียดรายการตรวจ

1

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examination

2

ชั่งน้ำหนัก,วัดส่วนสูง

Weight&Height Measurement

3

วัดความดันโลหิต และวัดชีพจร

Blood Pressure & Pulse Rate Measurement

4

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

5

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar

6 ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N

7

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine

8

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)

9

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)

10

ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด

Cholesterol
11 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ในเลือด

Triglyceride

12

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL

13

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL
14

เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-ray

15

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Electrocardiography (EKG)

16

ตรวจปัสสาวะ

Urine

17

ค่าบริการโรงพยาบาล

Hospital Service Charge
 •  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์พิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu