Phayathai Hospital

รับส่วนลดสูงสุด 40% จากราคาปกติ สำหรับโปรแกรมตรวจติดตามอาการหลังหายป่วยโควิด-19 (Long COVID-19 Follow up) ราคาพิเศษเริ่มต้น เพียง 2,200 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 1772

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดโปรแกรมตรวจ

Phayathai Hospital

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสส่วนลดที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่จุดบริการเท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสบนภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิธิ


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก 
https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันเข้ารับบริการเท่านั้น             
 • 1 รหัส สำหรับการรับบริการ 1 ครั้ง เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • กรุณาสำรองสิทธิล่วงหน้า โทร. 1772
 • สามารถเข้ารับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 5 อาคาร A  โทร : 02-617-2444 ต่อ 5418, 5419
 • กรณีใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย และคูปองส่วนลดอื่น ๆ ของทางโรงพยาบาลได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือแก้ไข รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิการได้รับรหัสที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ