ประกันออนไลน์ เอไอเอ

ซื้อง่าย จ่ายปั๊บ รับความคุ้มครองทันที

ประกันออนไลน์ทั้งหมด


วิธีซื้อประกันออนไลน์ ง่ายใน 3 ขั้นตอน

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงตอบคำถามสุขภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด

1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

2. ที่อยู่ ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน

3. ข้อมูลผู้รับประโยชน์

4. เลขที่บัญชีเพื่อใช้ในการสมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (AIAPAY)

1. ผ่านบัตรเครดิต VISA / MASTER / JCB

2. ผ่านการสแกน QR code

ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองเมื่อบริษัท ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยและกรมธรรม์ผ่านการพิจารณารับประกันภัย

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ระบบจะส่งใบเสร็จรับเงินชั่วคราว ใบคำขอเอาประกัน และเอกสารเสนอขายส่วนบุคคล ไปที่อีเมล ลูกค้าทันที

  1. กรณีเลือกรับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)
    • หลังจากทำรายการประมาณ 15 นาที ระบบจะส่งกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy) ไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้
  2. กรณีเลือกรับกรมธรรม์แบบกระดาษ
    • กรมธรรม์รูปแบบกระดาษ จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้

เบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์อายุ 10 ปีขึ้นไป) ของผู้มีเงินได้หักค่าลดหย่อนและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถติดต่อสอบถามบริการต่างๆ ได้ที่ AIA Call Center หมายเลข 1581 ทุกวัน

จันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.00 - 22.00 น. หรือสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครอง รวมถึงติดตาม

กิจกรรมต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) ได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดแอปฯ ได้

ที่https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aia.vitality.mypage.th

ลูกค้าสามารถศึกษาบริการต่างๆ ของเอไอเอ ได้ที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/faq

  • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เพื่อทำการจ่ายเบี้ยประกัน และรับแจ้งเตือนในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ เช่น ครบ-เกินกำหนดจ่ายเบี้ยประกัน ครบกำหนดสัญญาสิ้นสุดความคุ้มครอง เป็นต้น
  • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุผ่าน SMS, Email, และจดหมายทางไปรษณีย์

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ AIA Call Center หมายเลข 1581 ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ (ไม่เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.00 - 22.00 น. หรือส่งข้อความที่ https://www.aia.co.th/th/help-support/contact-us