บทความ - Best Wealth

รู้หรือไม่...ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 15,000 บาท

 4 นาที
ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันโรคร้ายแรง ภาษี ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพพ่อแม่ เอไอเอ เมดแคร์ แพ็กเกจ AIA Med Care Package ประกันโรคร้ายแรง อุ่นใจวัยเดอะ Term CI ประกันมะเร็ง ก่อนจะสาย SI Cancer

สำหรับใครที่อยากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการนำเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพของตนเองมาลดหย่อนภาษี สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “ภาษี Fever ลดหย่อนฟินเวอร์! รวมประกันลดหย่อนภาษี AIA

 

แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านั้น! รู้หรือไม่…เราสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อให้พ่อแม่มาลดหย่อนภาษีได้อีก โดยจะหักลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยฯ ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปี และยังสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้

 

เงื่อนไขสิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่

• พ่อแม่ (ผู้เอาประกันภัย) มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

• ผู้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพเป็นลูกตามกฎหมายของพ่อแม่ (ผู้เอาประกันภัย) ไม่ใช่ลูกบุญธรรม หรือเป็นคู่สมรสของลูกตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

 

ประเภทของประกันสุขภาพพ่อแม่ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 15,000 บาทได้

• ประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยการทุพพลภาพ หรือการสูญเสียอวัยวะ ซึ่งมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

• ประกันอุบัติเหตุ ที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

• ประกันโรคร้ายแรง

• ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-term Care) ซึ่งจะคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

มาถึงตรงนี้ ถ้าคุณอยากทำประกันสุขภาพให้พ่อแม่ และได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีไปพร้อมกัน เอไอเอ ขอแนะนำ 3 แบบประกันในหมวดสุขภาพและโรคร้ายแรง ที่สมัครง่าย เพียงตอบคำถามสุขภาพ และไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก็ทำประกันได้เลย

เอไอเอ เมดแคร์ แพ็กเกจ (AIA Med Care Package)*

• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท** ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

• รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม กรณี ล้างไต รังสีรักษา และเคมีบำบัด สูงสุด 500,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์**

• เบี้ยประกันภัยเข้าถึงง่าย เริ่มต้นแค่วันละ 24 บาท***

*เอไอเอ เมดแคร์ แพ็กเกจ เป็นชื่อทางการตลาดของ แบบประกัน เอไอเอ กำหนดระยะเวลา 80 (ไม่มีเงินปันผล) และ  สัญญาเพิ่มเติมเมดแคร์
**ผลประโยชน์สำหรับแผน 5 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
***คำนวณจากเพศชาย อายุ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี แผน 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

ประกันโรคร้ายแรง อุ่นใจวัยเดอะ (Term CI)*

• หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง** รับเงินก้อนทันที สูงสุด 100% ของทุนประกันภัย***

• พักรักษาตัวในห้อง ICU ติดต่อกัน 5 วันขึ้นไป**** รับเงินก้อนทันที สูงสุด 50% ของทุนประกันภัย

•  มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

• เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่เพิ่มตามอายุ

*ประกันโรคร้ายแรง อุ่นใจวัยเดอะ เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบ เอไอเอ กำหนดระยะเวลา ซีไอ (ไม่มีเงินปันผล)
**5 โรคร้ายแรง ได้แก่ 1) โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer); 2) โรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack); 3) โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke);4) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease); 5) โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) 
***จ่ายผลประโยชน์คิดเป็น 100% ของทุนประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์ “ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต” ที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) โดยจำกัดสำหรับโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น
***(ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (Major Impact Benefit) ในกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาในห้องไอซียูติดต่อกันตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป อันเนื่องมาจากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1) เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ หรือ 2) ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อหรือเจาะคอ หรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด หรือ 3) ภาวะล้มเหลวของอวัยวะที่สำคัญ (หัวใจ ปอด ตับ ไต ตับอ่อน)

ประกันมะเร็ง ก่อนจะสาย (SI Cancer)*

• คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ** ตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง รับเงินก้อลสูงสุด 1 ล้านบาท***

• มีความคุ้มครองจากการเสียชีวิต****

• ไม่เคลม รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*****

• เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท****** เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา

*ประกันมะเร็งก่อนจะสาย เป็นชื่อทางการตลาดของ การประกันภัยแบบมีกำหนดระยะเวลา เอไอเอ คุ้มครองโรคมะเร็ง (ไม่มีเงินปันผล)
**ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ 1) ตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย; 2) ตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม รับสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามที่บริษัทได้จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี))
***ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม
****มีความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท จากการเสียชีวิตทุกกรณี
*****ผลประโยชน์แผนจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท และไม่มีการเคลมตลอดสัญญา โดยจ่ายโบนัสเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 และ 10
******คำนวณจากเพศชาย อายุ 20 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท
หมายเหตุ: 
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
- เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด