บทความ - Best Wealth

“เงินเฟ้อ” อย่าเผลอวางใจ

3 นาที
Inflation เงินเฟ้อ ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ประกันควบการลงทุน Unit Linked

ดังนั้น หากคิดที่จะเริ่มลงทุน จะสนใจแค่ “อัตราผลตอบแทน” เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราควรทำคือ

1. หาความรู้เรื่องการลงทุนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

2. วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินของตนเอง

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้

4. กำหนดว่าต้องการอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่

จากนั้นเราจึงค่อยมาแบ่ง “เงินลงทุน” ไปในแต่ละสินทรัพย์ ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้อีกทีนั่นเอง

เป็นเรื่องที่ดีที่เราเตรียมรับมือกับเงินเฟ้อด้วยการหาอัตราผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน แต่อย่าเผลอมุ่งเน้นแต่การลงทุน จนลืมดูแลเงินทั้งชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเงินที่เรามีอยู่ตอนนี้ รวมถึงเงินที่เราจะหามาได้ทั้งหมดต่อจากนี้ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมากกว่าเงินลงทุนทั้งหมดด้วยซ้ำ 

 

 #Tips

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทางการเงินตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ได้ นั่นก็คือ “ระยะเวลา” ดังนั้น หากเราเริ่มลงทุนเร็ว บวกกับการมีระยะเวลาลงทุนที่นานพอ ก็จะส่งผลให้เงินของเรามีโอกาสเติบโตได้ทันตามแผนที่วางไว้ได้ง่ายขึ้น

 

อีกหนึ่งทางเลือกกับการทำประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ คือการทำประกันชีวิตควบการลงทุน หรือประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ เพราะนอกจากคุณจะได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิตแล้ว ยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเพิ่ม/ลดทุนประกันชีวิตและสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละช่วงชีวิต 

สำหรับแบบประกันเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ มีบริการ AIA InvestPro ตัวช่วยที่จะเปลี่ยนการลงทุนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น โดยบริการ AIA InvestPro จะจัดสรร "กองทุนผสม (Mixed Fund)" ที่กระจายการลงทุนไปทั้ง "ตราสารทุน (หุ้น)" และ "ตราสารหนี้” ซึ่งจะลงทุนผ่านกองทุนจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก

อาทิ "BlackRock, Inc.” ที่ ณ ปัจจุบันถือว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลที่ใหญ่ที่สุดในโลก1 หรือจะเป็น " Wellington Management Company” ที่ถูกจ้างให้เป็น "ที่ปรึกษา” (Sub Advisor) มากเป็นอันดับหนึ่งจากบริษัทประกันและกองทุนด้านการเกษียณต่าง ๆ ทั่วโลก2 รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชื่อดังอย่าง “Capital Group” และ “Baillie Gifford” ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก3 ทำให้ได้กองทุนที่ดีสุด (Best In class)

บริการ AIA InvestPro จะทำการสร้างพอร์ตลงทุนจากกองทุนชั้นนำ เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าเพียงทำแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Risk {Profile Questionnaire - RPQ) เพื่อดูความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเอง แล้วระบบจะทำการแนะนำกองทุนที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ หากสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนไป ทาง "Capital Group” ซึ่งทำหน้าที่บริหารกองทุน ก็จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามสภาวะตลาดเพื่อหาโอกาสการลงทุนอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

ยิ่งไปกว่านั้น ในแต่ละปี เอไอเอ จะให้ลูกค้าทำแบบมาตรฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องทุกปี เพื่อประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ

• การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยและลงทุน

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์เอไอเอยูนิต ลิงค์ (aia.co.th)

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

อ้างอิง :

1 Statista.com ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2566

2 Wellington.com

3 Capitalgroup.com และ Balliegifford.com

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเอไอเอ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

รับข่าวสารจากเอไอเอ ในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

warning icon
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง