บทความ - Insurance Knowledge

ศัพท์ประกันน่ารู้ ตอน สัญญาประกันภัยประเภทต่าง ๆ และความคุ้มครอง

3 นาที
แบบประกัน ความคุ้มครอง บันทึกสลักหลัง กรมธรรม์ประกันภัย สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติมมาถึงตรงนี้ หลาย ๆ คนก็อาจจะมีข้อสงสัยที่ยังข้องใจกันอยู่ เราไปหาคำตอบเพิ่มเติมกับคำถามเหล่าไปด้วยกันหมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ลงชื่อเพื่อรับข่าวสารจากเอไอเอ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

รับข่าวสารจากเอไอเอ ในการปกป้องสุขภาพและความมั่งคั่งของคุณ

warning icon
กรุณากรอกข้อมูลอีเมลให้ถูกต้อง