แคมเปญ
AIA Vitality Welcome Gift ของขวัญสำหรับสมาชิกใหม่เอไอเอ ไวทัลลิตี้
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2567

3 ขั้นตอนร่วมแคมเปญและรับของขวัญ

โดยสมาชิกต้องมีกรมธรรม์รายเดี่ยวที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ สร้างบัญชี* และทำแบบประเมินออนไลน์ให้ครบทุกหัวข้อผ่านเมนู “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” ภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ของคุณได้รับการอนุมัติ โดยแบบประเมินออนไลน์ ได้แก่

 • คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน
 • คุณทานอาหารดีแค่ไหน
 • คุณสุขภาพดีแค่ไหน
 • คุณมีความเครียดแค่ไหน
 • คุณนอนหลับดีแค่ไหน
 • แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

*หากสมาชิกมีบัญชีเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน AIA iService (เดิม) อยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสประจำตัว (AIA ID หรืออีเมล) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันได้ทันที

ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ โดย สามารถเลือกของขวัญใดก็ได้ 1 รางวัลจาก 3 ตัวเลือก ได้แก่

1) บัตรชมภาพยนตร์เครือ SF มูลค่าเท่ากับ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง

2) Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

3) Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท

รับความคุ้มครอง พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พร้อมทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยวันนี้!


กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ

 • แคมเปญนี้สำหรับสมาชิกใหม่เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ที่มีกรมธรรม์รายเดี่ยวที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567
  เท่านั้น

 • สมาชิกใหม่ต้องทำแบบประเมินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ที่เมนู “เอไอเอ ไวทัลลิตี้” ให้ครบทั้ง 6 หัวข้อภายใน 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติจึงจะได้รับของรางวัล

 • สมาชิกใหม่ที่ทำถูกต้องและครบถ้วนตามรายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญจะมีสิทธิเลือกของรางวัล 1 อย่าง โดยเลือกได้จาก 3 ตัวเลือก ได้แก่

 • 1) บัตรชมภาพยนตร์เครือ SF มูลค่าเท่ากับ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง  
  2) Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
  3) Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท

 • สมาชิกจะเห็นและสามารถกดรับ e-Coupon/e-Voucher ของรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ที่เมนู "สิทธิประโยชน์" เลือกหัวข้อ "สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ/รางวัลจากแคมเปญ” ตั้งแต่วันที่ 10 ของเดือนถัดไป นับจากเดือนที่สมาชิกทำครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดการรับของรางวัลดังนี้

ทำแบบประเมินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ครบ 6 หัวข้อระหว่างวันที่
ระยะเวลากดรับของรางวัลผ่านแอปพลิเคชัน AIA+
1 – 31 กรกฎาคม 2567
10 สิงหาคม 2567 – 31 มกราคม 2568
1 – 31 สิงหาคม 2567
10 กันยายน 2567 – 31 มกราคม 2568
1 – 30 กันยายน 2567
10 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568
1 – 31 ตุลาคม 2567
10 พฤศจิกายน 2567 – 31 มกราคม 2568
 • กรณีไม่กดรับของรางวัลภายในวันที่ 31 มกราคม 2568 ถือว่าสละสิทธิ์

 • สงวนสิทธิ์สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1 ท่าน สามารถกดรับของรางวัลที่ต้องการเพียง 1 รางวัลตลอดระยะเวลาแคมเปญ ทั้งนี้ หากสมาชิกกดยืนยันเลือกรับของรางวัลผ่านระบบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ในภายหลัง

 • e-Coupon/e-Voucher ที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA+ มีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิ

 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF มูลค่าเท่ากับ Deluxe Seat 1 ที่นั่ง

 • ของรางวัลใช้เพื่อแลกรับสิทธิ ชมภาพยนตร์ โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, เว็บไชต์ และแอปพลิเคชัน SF Cinema

 • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ภายในวันเท่านั้น กรณีสำรองที่นั่งข้ามวันจะไม่สามารถใช้ได้

 • บัตร 1 ใบมีมูลค่าเพื่อการแลกบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง (ทั้งนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับโรงภาพยนต์ที่เลือกใช้บริการ)

 • ในกรณีที่บัตรชมภาพยนตร์มีมูลค่าเกินกว่าที่นั่ง Deluxe Seat สามารถเพิ่มเงินเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่ง Premium Seat, Prime Seat และภาพยนตร์ระบบ 3 มิติได้

 • สำหรับภาพยนตร์ที่มีการปรับราคา จะต้องเพิ่มเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และห้ามนำไปใช้เพื่อการจำหน่าย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้งานบัตรชมภาพยนตร์

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้

 • เมื่อยืนยันรับของรางวัลแล้ว e-Coupon จะปรากฏในหน้า “คูปองของฉัน” สมาชิกสามารถคลิก “รับสิทธิ” เพื่อใช้งาน e-Coupon ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน ณ ร้านค้าที่เลือก โดย e-Coupon มีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิ

 • กรุณาแสดง QR Code ที่ได้จากแอปพลิเคชัน AIA+ ต่อพนักงานเพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

 • การกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอ สงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิ

เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

 • ใช้สิทธิได้ตามระยะเวลาที่ระบุบน e-Coupon เท่านั้น

 • e-Coupon สามารถใช้ซื้อสินค้าประเภทใดก็ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยเท่านั้น

 • ไม่สามารถใช้เติมเงินใส่บัตรสตาร์บัคส์การ์ดและลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของ Starbucks® Rewards

 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ไม่สามารถใช้สิทธิได้หากเป็นการทำสำเนา

 • ไม่สามารถใช้สิทธิจากคูปองรูปภาพที่ถูกคัดลอกในทุกกรณี

 • เมื่อยืนยันรับของรางวัลแล้ว e-Coupon จะปรากฏในหน้า “คูปองของฉัน” สมาชิกสามารถคลิก “รับสิทธิ” เพื่อใช้งาน e-Coupon ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน ณ ร้านค้าที่เลือก โดย e-Coupon มีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิ

 • กรุณาแสดง QR Code ที่ได้จากแอปพลิเคชัน AIA+ ต่อพนักงานเพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

 • การกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอ สงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิ

เงื่อนไขการใช้ Central e-Voucher มูลค่า 100 บาท

 • e-Voucher ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 • e-Voucher นี้ใช้ได้ที่ ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป เช่น เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์คลับ, อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favorites, เพาเวอร์บาย, โก เพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท, ออโต้วัน และโก ว้าว ตามมูลค่าที่แสดง (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร)

 • e-Voucher นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภทบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรเงินสด, บัตรกำนัล, บัตรของขวัญ, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ

 • e-Voucher นี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฏหมาย (ห้ามส่งเสริมการขาย) ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้ เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก

 • e-Voucher นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิก และชดเชยความเสียหายกรณี e-Voucher หมดเวลา หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • e-Voucher นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • เมื่อยืนยันรับของรางวัลแล้ว e-Coupon จะปรากฏในหน้า “คูปองของฉัน” สมาชิกสามารถคลิก “รับสิทธิ” เพื่อใช้งาน e-Coupon ได้ในขั้นตอนการชำระเงิน ณ ร้านค้าที่เลือก โดย e-Coupon มีอายุการใช้งาน 24 ชั่วโมงหลังกดรับสิทธิ

 • กรุณาแสดง QR Code ที่ได้จากแอปพลิเคชัน AIA+ ต่อพนักงานเพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการถ่ายภาพหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)

 • การกดรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอ สงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จากผู้ใช้สิทธิ