แคมเปญ
สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้รับฟรี ตั๋วหนังในเครือ เอส เอฟ 2 ใบ เพียงตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการ
1 ธ.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567

3 ขั้นตอนเพื่อร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567  รายการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ดัชนีมวลร่างกาย ระดับความดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล และ ระดับกลูโคส (น้ำตาลในเลือด) โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามสถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ทุกแห่งที่สะดวก ได้แก่

 • เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยสมาชิกสามารถรับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รายละเอียด
 • สถานพยาบาลทั่วไป

ส่งเอกสารผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการภายใน 31 มีนาคม 2567 

โดยของรางวัลจะส่งผ่านทางอีเมลสมาชิกในวันอังคารถัดไปหลังจากสมาชิกส่งผลตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการตามเงื่อนไขของโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

ได้ตรวจสุขภาพ ได้รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ แถมยังได้ชมภาพยนตร์ฟรีแบบนี้ พิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญนี้เท่านั้น ร่วมกิจกรรมเลย!


ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ที่ยังคงสถานะเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ณ วันที่ร่วมกิจกรรมและวันที่ได้รับของรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ต้องทำการขอรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ในหมวดตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 เท่านั้น และวันที่ทำการตรวจจะต้องอยู่ในรอบปีสมาชิกปัจจุบัน

 • จำกัดการรับของรางวัลจากแคมเปญนี้ 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

 • จำกัดการรับ คะแนนจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 1 ครั้งต่อปีสมาชิก

 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ ในเครือ เอส เอฟ จากแคมเปญนี้หลังจากเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าสมาชิกส่งข้อมูลเพื่อขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการตามเงื่อนไขการรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ผ่านทางอีเมลสมาชิกตามช่วงเวลา ดังนี้

ระยะเวลาขอรับคะแนนตรวจสุขภาพเบื้องต้นครบ 4 รายการผ่านแอปพลิเคชัน AIA+
ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ จำนวน 2 ที่นั่ง ผ่านทางอีเมลสมาชิกภายในวันที่
1 – 24 ธันวาคม 2566
26 ธันวาคม 2566
25 – 31 ธันวาคม 2566
3 มกราคม 2567
1 – 7 มกราคม 2567
9 มกราคม 2567
8 – 14 มกราคม 2567
16 มกราคม 2567
15 – 21 มกราคม 2567
23 มกราคม 2567
22 – 28 มกราคม 2567
30 มกราคม 2567
29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567
5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
13 กุมภาพันธ์ 2567
12 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567
5 มีนาคม 2567
4 – 10 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
11 – 17 มีนาคม 2567
19 มีนาคม 2567
18 – 24 มีนาคม 2567
26 มีนาคม 2567
25 – 31 มีนาคม 2567
2 เมษายน 2567
 • สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอไอเอ ซึ่งเอไอเอขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน AIA+ หรือเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/health-wellness/vitality/rewards

เงื่อนไขการใช้บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

 • ของรางวัลใช้เพื่อแลกรับสิทธิ ชมภาพยนตร์ โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, เว็บไชต์ และแอปพลิเคชัน SF Cinema

 • สงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ภายในวันเท่านั้น กรณีสำรองที่นั่งข้ามวันจะไม่สามารถใช้ได้

 • บัตร 1 ใบมีมูลค่าเพื่อการแลกบัตรชมภาพยนตร์ Deluxe Seat จำนวน 1 ที่นั่ง

 • ในกรณีที่บัตรชมภาพยนตร์มีมูลค่าเกินกว่าที่นั่ง Deluxe Seat สามารถเพิ่มเงินเพื่อชมภาพยนตร์ที่นั่ง Premium Seat, Prime Seat และภาพยนตร์ระบบ 3 มิติได้

 • สำหรับภาพยนตร์ที่มีการปรับราคา จะต้องเพิ่มเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA, SFX CINEMA และ SF CINEMA ทุกสาขา ยกเว้นสาขา Emprive Cineclub

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และห้ามนำไปใช้เพื่อการจำหน่าย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้งานบัตรชมภาพยนตร์

 • บัตรชมภาพยนตร์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้