ตรวจสุขภาพขั้นสูง

รับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้ 1,000 คะแนนต่อการตรวจสุขภาพที่กำหนด เช่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจหาเชื้อ HIV

ตรวจสุขภาพขั้นสูงเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายแรงและเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น พร้อมรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 

การตรวจสุขภาพขั้นสูง ได้แก่
• ตรวจมะเร็งปากมดลูก (หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป)
• ตรวจแมมโมแกรม (หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป)
• ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป)
• ตรวจหาเลือดในอุจจาระ (อายุ 45 ปีขึ้นไป*)
• ตรวจหาเชื้อเอชไอวี (ผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุ)
• เอ็กซเรย์ปอด (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
• ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG หรือ EKG (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
• ตรวจอัลตราซาวน์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
• ตรวจตาโดยจักษุแพทย์** (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
คะแนน รับ 1,000 คะแนน/รายการตรวจ โดยคะแนนสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับจะขึ้นอยู่กับอายุและเพศของสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการตรวจสุขภาพขั้นสูงปีละ 1 ครั้ง (ยกเว้นการตรวจมะเร็งปากมดลูก สมาชิกจะได้รับคะแนนในปีที่ตรวจ และรับต่อเนื่องอีก 2 ปีสมาชิก)
  ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน
เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการที่รับบริการ เช่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจ HIV พร้อมระบุสถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-นามสกุลสมาชิก
*สมาชิกอายุ 45 – 49 ปี กรุณาส่งหลักฐานขอรับคะแนนการตรวจหาเลือดในอุจจาระมาที่อีเมล th.customer@aia.com
**จำกัดการรับคะแนนจากตรวจตาโดยจักษุแพทย์ และตรวจสมรรถภาพการมองเห็นสูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

สถานที่ให้บริการตรวจสุขภาพขั้นสูง

เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สมาชิกสามารถรับบริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รายละเอียด 
สถานพยาบาลทั่วไป

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการตรวจสุขภาพขั้นสูง