คุณทานอาหารดีแค่ไหน

ตอบคำถามออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมการทานอาหารและรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

เพราะอาหารคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช็คพฤติกรรมการทานอาหารของคุณว่าดีต่อสุขภาพแค่ไหน ด้วยการทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA+ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก โดยเมื่อรวมคะแนนจากการทำแบบประเมินออนไลน์ “คุณทานอาหารดีแค่ไหน” และการปรึกษานักโภชนาการแล้ว จำกัดการรับคะแนนสูงสุด 2,500 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณทานอาหารดีแค่ไหน?"