โพลาร์ (Polar)

เชื่อมต่อนาฬิกาโพลาร์ เพื่อสะสมคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกาย

คะแนน รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกาย สูงสุด 100 คะแนน/วัน รวมสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน ทุกวัน โดยคุณจะได้รับคะแนนออกกำลังกายจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน เช่น ได้รับ 100 คะแนนจากอัตราการเต้นของหัวใจแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนจากก้าวเดินหรือฟิตเนสพาร์ทเนอร์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสะสมคะแนนไวทัลลิตี้ผ่านนาฬิกาโพลาร์

ดาวน์โหลดแอป Polar Flow สร้างบัญชี และเชื่อมต่อนาฬิกาโพลาร์

เพื่อแชร์ข้อมูลการออกกำลังกายกับแอป AIA+

เมื่อคุณสะสมก้าวเดินต่อวันหรือออกกำลังกายตามเงื่อนไขของโครงการ

กิจกรรมสะสมคะแนนด้วยนาฬิกาโพลาร์

ข้อควรทราบ:

  • คุณจะได้รับคะแนนจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน และรับสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก จากกิจกรรมออกกำลังกายต่อไปนี้
    • (1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    • (2) ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
    • (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน) หรือ
    • (4) เข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ (รับ 50 คะแนน/วัน จำกัด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก)
  • อุปกรณ์สุขภาพแต่ละรุ่นหรือชนิดมีความสามารถในการติดตามการออกกำลังกายและการนอนหลับที่แตกต่างกัน กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์สุขภาพของคุณอย่างละเอียดเพื่อไม่พลาดการสะสมคะแนน

วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้งานโพลาร์