ปรึกษานักโภชนาการ

รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 2,000 คะแนน/ปีสมาชิกจากการปรึกษานักโภชนาการ

รับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 2,000 คะแนน/ปีสมาชิกจากการปรึกษานักโภชนาการ

รับคำปรึกษาด้านโภชนาการเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 2,000 คะแนน/ปีสมาชิก

คะแนน รับ 1,000 คะแนนต่อครั้ง สูงสุด 2,000 คะแนน/ปีสมาชิก และเมื่อรวมกับคะแนนจากแบบประเมินออนไลน์ "คุณทานอาหารดีต่อสุขภาพแค่ไหน?" รับสูงสุดไม่เกิน 2,500 คะแนน/ปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนนจากการปรึกษานักโภชนาการ 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
ขอรับคะแนนภายใน 6 เดือน ผ่านแอป AIA+

เอกสาร ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ระบุรายการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ สถานที่ตรวจ วันที่ และชื่อ-สกุลสมาชิก

สถานที่ให้บริการปรึกษานักโภชนาการ

  • เครือข่ายตรวจสุขภาพเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดยสมาชิกสามารถรับบริการได้ในราคาพิเศษ รายละเอียด

  • สถานพยาบาลทั่วไป ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร

วิธีขอรับคะแนนไวทัลลิตี้จากการปรึกษานักโภชนาการ