รายละเอียดสิทธิพิเศษ

รับฟรี ขาหมูเต๋าทอดกรอบ 1 ที่ เมื่อยอดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มครบ 1,200 บาทขึ้นไป

สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ที่สาขา ทองหล่อ 11, เอ็มควอเทียร์ ชั้น 8, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 4, สเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์คชั้น 2, สยามเซ็นเตอร์ชั้น 2 และ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ชั้น 5 เท่านั้น 

หมายเหตุ: 

 1. กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิก่อนรับบริการ
 2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับบริการรับประทานอาหารที่ร้าน และบริการห่อกลับบ้านเท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการเดลิเวอรี่ทุกช่องทางได้

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ เลือกหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร Audrey Cafe เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ร้านอาหาร Audrey Cafe และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวหรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2565
 • จำกัดการใช้รหัส 1 รหัส ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 โต๊ะ เท่านั้น
 • จำกัดจำนวน 600 สิทธิ ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิพิเศษนี้ สามารถใช้ที่สาขา ทองหล่อ 11, เอ็มควอเทียร์ ชั้น 8, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชั้น 4, สเปลล์ แอท ฟิวเจอร์พาร์คชั้น 2, สยามเซ็นเตอร์ชั้น 2 และ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ชั้น 5 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ 
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของร้านอาหาร Audrey Cafe ซึ่งร้านอาหาร Audrey Cafe เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยร้านอาหาร Audrey Cafe
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu