Banyan Tree

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
รับส่วนลดค่าอาหาร 15% ณ เรือแซฟฟรอน ครูซ
รับส่วนลดค่าอาหาร 15% ณ ห้องอาหารจีนไบยุน (ยกเว้นเซตเมนูของห้องอาหาร)

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 1. สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่แผนกรับจองห้องอาหาร โทร. 02 679 1200 พร้อมแจ้งการใช้สิทธิจากเอไอเอ 
  • เรือแซฟฟรอน ครูซ เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์เท่านั้น สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน
  • ห้องอาหารจีนไบยุน สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 2. กดรับสิทธิ พร้อมแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ร้านที่ท่านต้องการใช้สิทธิ ณ วันที่เข้ารับบริการ

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 (ยกเว้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันสำคัญทางเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วันที่และช่วงเวลาให้บริการของห้องอาหารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประกาศจากทางภาครัฐ 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่เรือแซฟฟรอน ครูซ และห้องอาหารจีนไบยุน เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่เรือแซฟฟรอน ครูซ และห้องอาหารจีนไบยุน และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวหรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 (ยกเว้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 วันสำคัญทางเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • 1 รหัสรับสิทธิ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/ใบเสร็จ/โต๊ะ โดยกำหนดไม่เกิน 10 ท่านต่อ 1 โต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 4 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Banyan Tree Bangkok ซึ่ง Banyan Tree Bangkok เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Banyan Tree Bangkok
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu