รายละเอียดสิทธิพิเศษ
สัมผัสประสบการณ์การล่องลำน้ำเจ้าพระยาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยแพ็กเกจสุดพิเศษจากโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต
รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ สำหรับแพ็กเกจ Loy Pela Voyages (ลอย เพลา โวยาจส์) ตั้งแต่จำนวน 2 คืนขึ้นไป

ขั้นตอนการรับสิทธิ

1.    สำรองแพ็กเกจได้ที่ฝ่ายสำรองห้องพักโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต โทร. 02 476 0022
2.    กดรับสิทธิ พร้อมแจ้งรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService เมื่อสำรองแพ็กเกจ

หมายเหตุ: วันที่และเวลาการสำรองและเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับสถานะว่างในช่วงเวลานั้น กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการเพิ่มเติม

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565 (การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับสถานะว่างในช่วงเวลานั้นเท่านั้น)

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อสำรองแพ็กเกจ Loy Pela Voyages เท่านั้น
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อผู้รับสิทธิทำการสำรองแพ็กเกจ Loy Pela Voyages ผ่านฝ่ายสำรองห้องพักโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต โทร. 02 476 0022 เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้ 
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต ซึ่ง โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ต
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu