บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป

7.7 Privilege Day รับฟรี บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง (ที่นั่งปกติ) จำกัด 1 ที่นั่งต่อท่าน ตลอดรายการ จากโรงภาพยนตร์พันธมิตรชั้นนำในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ) เข้าใช้บริการได้ที่โรงภาพยนตร์ระบบปกติ ( Digital 2D) ที่นั่งปกติ (สามารถอัพเกรดเป็น ระบบ Digital3D, Atmos ,Honeymoon seat ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม) ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ดังนี้

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต และ ไอคอน ซีเนคอนิค

ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2565

รับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน AIA iService เมนู “สิทธิพิเศษ” เลือกหมวดหมู่ “สุขภาพและไลฟ์สไตล์”

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService โฉมใหม่! คลิก https://bit.ly/2SBsaX0


วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่ระหว่างซื้อสินค้าเท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิเพื่อออกบัตรชมภาพยนตร์ ณ ตู้จำหน่ายบัตร (E-Ticket)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ เอไอเอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถแลกรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
 • กรุณาแสดงรหัสรับสิทธิเพื่อออกบัตรชมภาพยนตร์ ณ ตู้จำหน่ายบัตร (E-Ticket) โดยไม่สามารถโทรสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้
 • สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ตลอดรายการ (1 สิทธิ เท่ากับ 1 ที่นั่ง) จำนวนทั้งหมด 1,777 ที่นั่ง ตลอดรายการ
 • สิทธิการได้รับรหัสที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น
 • กรณีใช้บริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการโดยตรง กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โทร. 0 2515 5555 ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชันอื่นได้
 • รหัสรับสิทธิที่หมดอายุ และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu