Oasis Spa

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
รับส่วนลด 50% สำหรับโปรแกรม King of Oasis Signature Massage 2 ชั่วโมง หรือ Queen of Oasis Signature Massage 2 ชั่วโมง จากราคาปกติ 4,590 บาท เหลือเพียง 2,295 บาท เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

King of Oasis Signature Massage หรือ Queen of Oasis Signature Massage เป็นการนวดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยได้บูรณาการท่านวดแผนไทยที่มีสรรพคุณในการบำบัดสูง ประยุกต์เข้ากับการนวดแผนตะวันตก โดยใช้ลูกประคบสมุนไพร ผสานกับการนวดด้วยน้ำมันร้อนที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า และอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 1. สำรองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน พร้อมแจ้งใช้สิทธิจากเอไอเอ ณ สาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ  
  • โอเอซิสสปา บางกอกสุขุมวิท 31 โทร. 02 262 2122
  • เออเบิ้ล โอเอซิส สปา ทองหล่อ 20 โทร. 02 262 2122
  • โอเอซิส สปา แอท นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่ โทร. 053 920 111
  • โอเอซิส สปา พัทยา โทร. 038 115888
  • โอเอซิส ทรอปิคอล รีทรีท สปา ภูเก็ต โทร. 076 337 777
  • โอเอซิส เทอควอย โควฟ สปา ภูเก็ต โทร. 076 337 777
 2. กดรับสิทธิ พร้อมแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService และบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานที่ Oasis Spa สาขาที่เข้ารับบริการ ณ วันที่เข้ารับบริการ

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ Oasis Spa สาขาที่ร่วมรายการ เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService และบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานที่ Oasis Spa สาขาที่ร่วมรายการ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวหรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2565
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Oasis Spa ซึ่ง Oasis Spa เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Oasis Spa
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu