Pagoda Chinese Restaurant

รายละเอียดสิทธิพิเศษ
รับส่วนลดเมนูเป็ดปักกิ่งฮ่องกง จากปกติราคา 2,119 บาท เหลือเพียง 1,156 บาท
เมื่อสั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 2,200 บาทขึ้นไป ที่ Pagoda Chinese Restaurant
สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะ วันพุธ ถึง วันศุกร์เท่านั้น ยกเว้น วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

ขั้นตอนการรับสิทธิ

1. สำรองห้องอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่ http://bit.ly/3xp6Cx7
2. ระบุในช่อง Reservation Note “รับสิทธิส่วนลดเมนูเป็ดปักกิ่งฮ่องกงจากเอไอเอ”.
3. กดรับสิทธิ พร้อมแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ร้าน Pagoda Chinese Restaurant เมื่อเข้ารับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 059 5999

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้ารับบริการที่ Pagoda Chinese Restaurant เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ Pagoda Chinese Restaurant และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 •  สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวหรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถใช้ได้เฉพาะวันพุธ ถึง วันศุกร์เท่านั้น (ยกเว้น วันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2565)
 • สงวนสิทธิ์ส่วนลดเมนูเป็ดปักกิ่งฮ่องกง 1 ตัว ต่อ 1 การจอง ต่อ 1 โต๊ะ ต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน และจำกัดจำนวนทั้งหมด 1,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Pagoda Chinese Restaurant ซึ่ง Pagoda Chinese Restaurant เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Pagoda Chinese Restaurant
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu