ส่วนลดเพิ่มเติม 15% จากราคาโปรโมชัน สำหรับกิจกรรมว่ายน้ำกับโลมาที่ Pattaya Dolphinarium เพียง 1,870 บาท (ราคาโปรโมชัน 2,200 บาท) ศึกษารายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://pattayadolphinarium.com/

หมายเหตุ:

 • สามารถใช้สิทธิส่วนลดเพิ่มเติมได้เฉพาะวันจันทร์ - วันอังคาร และวันพฤหัสบดี – วันศุกร์เท่านั้น (รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันธรรมดา)
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม
   

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 1. สำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่ Pattaya Dolphinarium โทร. 064 778 8999
 2. เมื่อเข้ารับบริการให้แจ้งรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService พร้อมชำระค่าบริการได้ที่ Pattaya Dolphinarium
   

รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 1 วัน กรุณากดรับสิทธิเมื่อเข้าใช้บริการที่ Pattaya Dolphinarium เท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานที่ Pattaya Dolphinarium และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัสจากการภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ
   

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2565
 • จำกัดการใช้รหัส 1 รหัส ต่อ 1 ท่านเท่านั้น และจำกัด 3 สิทธิต่อท่าน ต่อวัน
 • จำกัดจำนวนทั้งหมด 10 สิทธิต่อวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • การยกเลิกหรือเลื่อนวันที่เข้ารับบริการ จะต้องดำเนินการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ที่ Pattaya Dolphinarium ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-12 ชั่วโมง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ Pattaya Dolphinarium ซึ่ง Pattaya Dolphinarium เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย Pattaya Dolphinarium
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu