Sanit Handmade

รับบริการคลาสปั้นดินเผา ราคาพิเศษ 1,500 บาทต่อคลาส จากราคาปกติ 2,400 บาท

 • C1 คลาสปั้นเซรามิกเทคนิคทาน้ำดินสี
 • C2 คลาสเพ้นท์เซรามิก เทคนิคสีใต้เคลือบ
 • C4 คลาสปั้นดินเผา
 • C5 คลาสลงสีงานปั้นดินเผา 

หมายเหตุ: ราคาพิเศษนี้ไม่จำกัดจำนวนคน และจำนวนคลาสในการใช้สิทธิ 

ขั้นตอนการรับสิทธิ

 1. สำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ได้ที่ SANIT Handmade โทร. 081 818 1148, 085 278 1783 และ 093 451 4546 หรือ แอดไลน์ ID: @sanithandmade หรือ inbox message ที่ https://th-th.facebook.com/sanitofficial/
 2. แจ้งรหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService เมื่อสำรองบริการ
รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
 

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่อสำรองบริการที่ SANIT Handmade เท่านั้น
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จ ถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนั้นโดยสมบูรณ์ สงวนสิทธิ์การไม่ชดเชยหรือทดแทนจำนวนสิทธิกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService คลิก 
https://bit.ly/2SBsaX0

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยว หรือ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่รับบริการเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เมื่อสำรองบริการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถ walk in ได้)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนได้
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของ SANIT Handmade ซึ่ง SANIT Handmade เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดย SANIT Handmade
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับสิทธิพิเศษและแคมเปญนี้ได้ที่ https://bit.ly/2SbjNBu