รับฟรี ไอศกรีม 1 สกู๊ป ที่ร้านสเวนเซ่นส์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ มูลค่า 65 บาท

รับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA iService โฉมใหม่! คลิก https://bit.ly/2SBsaX0

วิธีการรับสิทธิพิเศษ

 • รับสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เลือกเมนูสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ รหัสที่ได้รับจากแอปพลิเคชันมีอายุการใช้งาน 30 นาที กรุณากดรับสิทธิเมื่ออยู่ระหว่างซื้อสินค้าเท่านั้น
 • กรุณาแสดงรหัสคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AIA iService ต่อพนักงานร้านสเวนเซ่นส์เพื่อรับสิทธิ และขอสงวนสิทธิ์การให้บริการเฉพาะรหัสที่แสดงผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService เท่านั้น (ไม่สามารถรับสิทธิจากการแสดงรหัส / บาร์โค้ด / คิวอาร์โค้ดจากการภาพถ่ายหน้าจอ หรือด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด)
 • การกดรหัสเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService สำเร็จถือว่าได้ใช้สิทธิในครั้งนี้โดยสมบูรณ์ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือทดแทนสิทธิดังกล่าวกรณีเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จากผู้ใช้สิทธิ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทรายเดี่ยวและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันซื้อสินค้าเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565
 • 1 รหัส สามารถแลกรับฟรีไอศกรีม 1 สกู๊ป
 • จำกัด 1 สิทธิต่อท่าน ต่อเดือน และ 4 สิทธิ ต่อท่านตลอดระยะเวลาแคมเปญ และจำกัดจำนวนทั้งหมด 5,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • เฉพาะบริการนั่งทานที่ร้าน (dine-in) และทานนอกร้าน (takeaway) เท่านั้น
 • สามารถใช้ได้ที่ร้านสเวนเซ่นส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาจังซีลอน ภูเก็ต 1 และสาขาจังซีลอน ภูเก็ต 2, สาขาเทอร์เทิลวิลเลจ, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย และสาขาโลตัสสมุย
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลด 10% จากบัตรสมาชิกสเวนเซ่นส์ รายการส่งเสริมการขาย และคูปองส่วนลดอื่นๆ ของทางสเวนเซ่นส์ได้
 • รหัสรับสิทธินี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม ผู้ใช้สิทธิต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นเอง
 • รหัสรับสิทธิที่หมดอายุแล้ว และไม่ได้นำมาใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับสิทธิสละสิทธิ และไม่สามารถขอคืนได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิหรือสินค้าที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์อย่างอื่น แคมเปญนี้สำหรับผู้มีสิทธิตามเงื่อนไขที่เอไอเอกำหนดเท่านั้น
 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิประโยชน์ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของพันธมิตรผู้ให้บริการ ซึ่งพันธมิตรผู้ให้บริการเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ
 • เอไอเอ ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลและการจัดส่งเอกสารของท่านตามแคมเปญพิเศษที่ปรากฎในเอกสารประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นไปด้วยความสมัครใจของท่าน และท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่เอไอเอตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับเอไอเอในการให้บริการหรือพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญพิเศษครั้งนี้แก่ท่านได้

ทั้งนี้ สามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทตามลิงก์ดังต่อไปนี้ www.aia.co.th/privacy และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ร้องขอใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (DPO) ผ่านเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 หรืออีเมลมาที่ th.privacy@aia.com หรือติดต่อตามที่อยู่ที่ บริษัท เอไอเอ จำกัด 181 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500