บทความ

วินัยทางการเงินคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ฝันเป็นจริง

วินัยทางการเงิน ประกันควบการลงทุน ประกันออมเงิน ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันมะเร็ง เทคนิคการออม วิธีการออมเงิน

หากอยากจะประสบความสำเร็จในการวางแผนชีวิต เรื่อง “การเงิน” เราต้องรู้จัก “วางแผน” อย่างมี “วินัย” ไม่เผลอใจใช้จ่ายกับความสุขวันนี้ จนเผลอลืมความสบายในวันหน้า เพราะความสุขและความสำเร็จจริงๆ นั้น เราต้องรู้จัก “บาลานซ์” ความสุข ทั้งวันนี้และวันหน้าให้สมดุล ถึงจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้อย่างแท้จริง

หมายเหตุ

• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์