เฮลท์ (Health)

เชื่อมต่อแอป Health บน iPhone เพื่อสะสมคะแนนไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกายและคะแนนติดตามการนอนหลับ

คะแนน รับคะแนนไวทัลลิตี้จากการออกกำลังกายและการติดตามการนอนหลับ
 • ออกกำลังกาย รับสูงสุด 100 คะแนน/วัน รวมสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก
 • ติดตามการนอนหลับ รับ 5 คะแนน/วัน เมื่อนอนหลับวันละ 7 ชั่วโมงขึ้นไป รวมสูงสุด 1,830 คะแนน/ปีสมาชิก  

ความถี่ในการรับคะแนน ทุกวัน โดยคุณจะได้รับคะแนนออกกำลังกายจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน เช่น ได้รับ 100 คะแนนจากอัตราการเต้นของหัวใจแล้ว จะไม่ได้รับคะแนนจากก้าวเดินหรือฟิตเนสพาร์ทเนอร์ เป็นต้น

ขั้นตอนการสะสมคะแนนไวทัลลิตี้ผ่านแอปเฮลท์และแอปเปิล วอช

หากคุณมี Apple Watch กรุณาเชื่อมต่อนาฬิกาเข้ากับแอป Health และแชร์ข้อมูลการออกกำลังกายจาก Apple Watch ไปแอป Health

เพื่อแชร์ข้อมูลการออกกำลังกายและข้อมูลการนอนหลับกับแอป AIA+ โดยข้อมูลการนอนหลับต้องติดตามผ่านนาฬิกา Apple Watch ที่เชื่อมต่อแอป Pillow, Sleep++ หรือ Sleep Watch

เมื่อคุณสะสมก้าวเดินต่อวันหรือออกกำลังกายตามเงื่อนไขของโครงการ หรือ นอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมง (เที่ยงวัน – 11.59 น.)

กิจกรรมสะสมคะแนนด้วยแอปเฮลท์และแอปเปิล วอช

 ก้าวเดินต่อวัน คะแนน
7,500 - 12,499 50 คะแนน
12,500 ขึ้นไป 100 คะแนน
อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ย คะแนน
60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อย่างน้อย 30 นาทีต่อเนื่อง 50 คะแนน
60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อย่างน้อย 60 นาทีต่อเนื่อง 100 คะแนน
70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อย่างน้อย 30 นาทีต่อเนื่อง 100 คะแนน

      อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220-อายุ

นอนหลับ คะแนน
7 ชั่วโมงขึ้นไป 5 คะแนน

 

ข้อควรทราบ:

 • คุณจะได้รับคะแนนจาก 1 กิจกรรมออกกำลังกายที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละวัน และรับสูงสุด 15,000 คะแนน/ปีสมาชิก จากกิจกรรมออกกำลังกายต่อไปนี้
  • (1) เชื่อมต่อและส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์สุขภาพ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
  • (2) ฟิตเนสที่ร่วมโครงการ (สูงสุด 100 คะแนน/วัน) หรือ
  • (3) กิจกรรมออกกำลังกาย เช่น งานวิ่งมาราธอน (สูงสุด 1,500 คะแนน/วัน) หรือ
  • (4) เข้าคลาสออกกำลังกายออนไลน์ (รับ 50 คะแนน/วัน จำกัด 6,300 คะแนนต่อปีสมาชิก)
 • อุปกรณ์สุขภาพแต่ละรุ่นหรือชนิดมีความสามารถในการติดตามการออกกำลังกายและการนอนหลับที่แตกต่างกัน กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์สุขภาพของคุณอย่างละเอียดเพื่อไม่พลาดการสะสมคะแนน