แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่

แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนน/ปีสมาชิก

ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยการไม่สูบบุหรี่ และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิกด้วยการ “แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่” ผ่านแอป AIA+

คะแนน รับ 500 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อแถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ สูงสุด 1,000 คะแนนต่อปีสมาชิก หากคุณไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธี "แถลงเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่"