คุณนอนหลับดีแค่ไหน

วิเคราะห์พฤติกรรมการนอนของคุณเพียงตอบคำถามออนไลน์และรับคะแนนเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุด 500 คะแนน/ปีสมาชิก

คุณมีพฤติกรรมการนอนที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ หาคำตอบได้ เพียงทำแบบประเมินออนไลน์หัวข้อ “คุณนอนหลับดีแค่ไหน?” ผ่านแอป AIA + และรับคะแนนไวทัลลิตี้สูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

คะแนน รับ 250 คะแนนไวทัลลิตี้เมื่อทำแบบประเมินสำเร็จ สูงสุด 500 คะแนนต่อปีสมาชิก

ความถี่ในการรับคะแนน รับคะแนน 2 ครั้งต่อปีสมาชิก ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

วิธีทำแบบประเมินออนไลน์ "คุณนอนหลับดีแค่ไหน?"